Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211127

V Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów

Data: 27.11.2021
Organizator: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS
V Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów

Ideą seminarium jest praca w małych grupach roboczych pod kierunkiem doświadczonych naukowców - mentorów. Jest to doskonała przestrzeń do zdobycia pierwszych naukowych doświadczeń - nie są wymagane wybitne umiejętności metodologiczne, a szczera chęć podjęcia się wyzwania badawczego w miłej atmosferze i pomysł na projekt badawczy.

 

W pierwszej części tzw. "roboczej" przedmiotem pracy w trakcie spotkania stają się przesłane wcześniej w formularzu zgłoszeniowym zagadnienia, będące w trakcie powstawania, wstępne raporty itp., z którymi z wyprzedzeniem zapoznają się wszyscy członkowie grupy.

Uczestnicy zostają dobrani według podobieństwa tematyki, perspektywy badawczej lub wykorzystywanych metod badawczych. Pod kierunkiem eksperta i we współpracy z pozostałymi członkami zespołów realizującymi podobne badania, uczestnicy mają okazję wspólnie przeanalizować w przyjaznej atmosferze zagadnienia związane z dalszą pracą.

W drugiej części odbędzie się podsumowanie działań w zespołach w formie dyskusji i podzielenia się swoim doświadczeniem przez mentorów obecnych w czasie seminarium. Spotkanie służy również nakreśleniu planu pracy nad konkretnym opracowaniem naukowym, które może zostać złożone do publikacji w czasopiśmie „Com.press” lub punktowanej monografii. Każdy z uczestników oprócz zaproszenia do publikacji otrzyma również imienny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest szeroka perspektywa komunikacji społecznej i mediów w obliczu aktualnych wyzwań, kryzysów i zmian w debacie publicznej. Podczas wielu wydarzeń naukowych w czasie pandemii COVID-19 wielu z nas zauważyło nowe problemy badawcze lub jeszcze bardziej eksploruje te doskonale nam znane.

Mając na uwadze różnorodność problematyki badawczej, proponowane są cztery obszary tematyczne wraz z roboczymi zagadnieniami.

Język w mediach

Przedmiotem warsztatu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z językiem jako narzędziem komunikowania interpersonalnego, ale również masowego. Co za tym idzie, uczestnicy tego spotkania w swoich wystąpieniach wspólnie pochylą się nad kwestiami związanymi ze wszystkim tym, co język ujawnia w przekazie mediów:

 • zmiany w zachowaniach komunikacyjnych związanych z pandemią,
 • językowe świadectwa procesu zmian debaty publicznej,
 • wykorzystywanie słów jako narzędzi w budowaniu narracji,
 • media a prywatność,
 • dialog i dyskurs we współczesnych mediach,
 • psycho i socjolongwistyczne metody badawcze,
 • internet i jego zasoby w badaniu nad językiem,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w mediach,
 • manipulacja w mediach.

Komunikacja i public relations

W tej części szczególne zaproszenie skierowane jest do osób, które kierują swój wysiłek naukowy w zakresie wizerunku i public relations. Ten dynamicznie rozwijający się obszar badawczy, bardzo często z wykorzystaniem wielu metod:

 • public relations i kreowanie wizerunku,
 • komunikacja kryzysowa, rzecznictwo prasowe, media relations,
 • badania nad mediami społecznościowymi, dziennikarstwem internetowym i reklamą,
 • rozwijająca się branża aplikacji mobilnych,
 • reklama i kampanie społeczne w praktyce,
 • marketing społecznie zaangażowany i kampanie społeczne,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój,
 • komunikacja w instytucjach non-profit,
 • komunikacja i reklama religijna.

Nowe i (nie)nowe kanały komunikowania politycznego

Przedmiotem warsztatu jest próba odkrycia i omówienia niestandardowych dróg komunikacji z elektoratem, które coraz częściej są wykorzystywane przez polityków. Hipotezą łączącą wystąpienia jest założenie, że wszystko jest kanałami komunikowania politycznego i odwołując się do myśli Thomasa Manna "nie ma nie-polityki, wszystko jest polityką":

 • nowe technologie wykorzystywane przez polityków,
 • komunikowanie polityczne w sieci - czy to cyberdmokracja w praktyce?,
 • polityczna rozrywka i rozrywka w polityce jako narzędzie komunikowania politycznego,
 • efekt zaskoczenia w komunikowaniu politycznym – cyberpolitycy, politycy-hologramy,
 • komunikowanie polityczne i język protestu w sieci,
 • marsze hologramów,
 • sit-in w sieci,
 • nowa rzeczywistość ruchów protestu,
 • (nie)nowe kanały komunikowania politycznego,
 • nowe (polityczne) oblicza znanych kanałów komunikowania,
 • bezpośrednie kanały komunikowania politycznego, "politycy life" ,
 • media społecznościowe jako nośniki komunikowania politycznego Tik-Tok, Instagram, Facebook.

Polski system medialny w procesie zmian

Celem warsztatu jest przedyskutowanie najważniejszych zmian w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem oraz dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zaproszeni są zainteresowani następującą szczegółową tematyką:

 • dynamiczne zmiany w polskim systemie medialnym,
 • nowe podmioty na polskim rynku medialnym,
 • "lex anty TVN”" i debata wokół polskiej koncesji dla TVN24,
 • kondycja prasy, radia i telewizji w czasie pandemii COVID-19,
 • prasa kolorowa, prasa kobieca - zmiany i odbiorcy,
 • analiza zawartości mediów.

Udział w seminarium, które odbędzie się online, jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału i program wydarzenia. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 listopada br. za pomocą formularza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj