Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220412

Barometr Satysfakcji Studenckiej 2022

Data: 12.04.2022 - 11.07.2022
Organizator: Biuro Doskonalenia Kompetencji UJ
Kontakt: jakosc@uj.edu.pl
Barometr Satysfakcji Studenckiej 2022

Celem Barometru jest poznanie opinii osób kształcących się w Uniwersytecie Jagiellońskim na temat różnych aspektów studiowania. Zebrane dane pozwolą na rozpoznanie trudności, z jakimi borykają się osoby studiujące na UJ, zidentyfikowanie kwestii wymagających zmiany i podniesienie jakości kształcenia.

 

Badanie obejmuje aspekty, tj. zdalne nauczanie, ocena jednostki i oferty dydaktycznej, funkcjonowanie procedur administracyjnych oraz funkcjonowanie bibliotek i jednostek międzywydziałowych. Realizowane jest raz w roku akademickim i odbywa się za pośrednictwem ankiety elektronicznej.

Zaproszenie do udziału w badaniu otrzymują drogą mailową wszyscy studiujący na naszej uczelni. Ankieta ma charakter poufny, a zgromadzone dane będą przekazane władzom UJ i jednostek oraz zostaną zaprezentowane w raporcie. Podsumowanie z badania ubiegłorocznego znajduje się na stronie jakość.uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron