Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230127

Wykład prof. Roberta McRuera z Uniwersytetu George'a Washingtona

Data: 27.01.2023
Czas rozpoczęcia: 17.00
Miejsce: aula Mała Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Wykład prof. Roberta McRuera z Uniwersytetu George'a Washingtona

Platforma badawcza Disability Studies in Eastern Europe - Reconfigurations zaprasza na wykład "Niepełnosprawna sztuka w zamknięciu, czyli kalekie tworzenie świata", który wygłosi prof. Robert McRuer, jeden z najważniejszych badaczy i teoretyków disability studies. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski i polski język migowy.

 

Wykład "Niepełnosprawna sztuka w zamknięciu, czyli kalekie tworzenie świata" poświęcony jest niepełnosprawnym podejściom do wiedzy, które okazały się szczególnie użyteczne w dobie obecnego globalnego kryzysu gospodarczego, politycznego i w zakresie zdrowia publicznego.

"Inspirowany moją pracą ‘Crip Times: Disability, Globalization, and Resistance’ tytuł niniejszej prezentacji można odczytywać na dwa sposoby. Z jednej strony wskazuje na to, jak niepełnosprawność i sztuka były coraz bardziej izolowane (z powodu polityki cięć i oszczędności realizowanej przez rządy na całym świecie) nawet przed rokiem 2020. Z drugiej strony tytuł ten odnosi się do niektórych sposobów, w jakie kaleka (crip) sztuka, komunikacja i opór powstawały w czasie izolacji z powodu pandemii w roku 2020 i później. W prezentacji dokonam przeglądu kilku współczesnych kalekich modeli generujących kulturę crip. Po pierwsze, analizuję, jak crip i queerowi artyści i aktywiści promują queerowo-crippowe poczucie prymatu procesu nad produktem. Po drugie, ‘Niepełnosprawna sztuka w zamknięciu’ umieszcza crip zbiorowość w kontekście ruchu sprawiedliwości na rzecz osób z niepełnosprawnością. Po trzecie, wdrażam, czy też realizuję to, co zwykło się nazywać na podstawie ukutego przez Merri Lisę Johnson pojęcia ‘cripistemologia’ – niepełnosprawnym podejściem do wiedzy. Po czwarte, prezentacja ta powstała na kanwie zrozumienia i pogłębienia pojęcia kalekiego dostosowania rytmu życia (ang. crip pacing) wypracowanego przez Emmę Sheppard.
W konkluzji ‘Niepełnosprawna sztuka w zamknięciu’ dopracowuje to, co niektórzy badacze, aktywiści i artyści, tacy jak Eliza Chandler, określają jako dostępne, kalekie tworzenie świata. Koncept ten miał wiele nazw, m.in. określany był przez Aimi Hamraie terminem ‘alterżywotność’ (ang. alter-livability)" - czytamy w streszczeniu wystąpienia prof. Roberta McRuera.

Wykład odbędzie się w ramach działań platformy badawczej Disability Studies in Eastern Europe - Reconfigurations finansowanej w ramach ID.UJ, POB Heritage. Po nim dyskusję poprowadzi Monika Dubiel z Uniwersytetu Warszawskiego. Obok prelegenta wezmą w niej udział dr Katarzyna Ojrzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego oraz aktywista Filip Pawlak.


Robert McRuer jest profesorem literatury angielskiej. Sam określa siebie jako teoretyka queer-crip. Jako autor tekstów i mówca, łączy teorię queer, studia o niepełnosprawności i międzynarodowe studia kulturowe. Pracuje na Uniwersytecie George’a Washingtona, gdzie wykłada m.in. teorię krytyczną, studia o niepełnosprawności, wiedzę o filmie z międzynarodowej i queerowej perspektywy. Jest autorem książki "Queer Renaissance" (1997) oraz innych tytułów o przełomowym znaczeniu dla studiów o niepełnosprawności: "Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability" (2006) oraz "Crip Times: Disability, Globalization and Resistance" (2018). Wyłożył w nich założenia teorii crip, która podobnie jak teoria queer, przejmuje kategorię-wyzwisko crip (kaleka) i czyni z niej narzędzie rewizjonistycznej analizy kultury, sztuki i życia społecznego. McRuer jest współredaktorem książek "Sex and Disability" (2012) oraz serii wydawniczej "A Cultural History of Disability" (2020). W 2019 roku zredagował gościnie numer "JCMS: Journal of Cinema and Media Studies" poświęcony crippowaniu medioznawstwa i filmoznawstwa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron