Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230420

April Conference Fifteen: Humanity, Humanities

Data: 20.04.2023 - 22.04.2023
Miejsce: Instytut Filologii Angielskiej UJ, al. Adama Mickiewicza 9A
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej UJ
Witryna internetowa wydarzenia: https://april.confer.uj.edu.pl/
April Conference Fifteen: Humanity, Humanities

W roku 1978 Jerzy Strzetelski i Zygmunt Mazur z Instytutu Filologii Angielskiej (IFA) UJ zorganizowali konferencję, która zapoczątkowała cykl organizowanych co trzy lata spotkań naukowych, znanych jako „April Conference”. W 2023 r. po raz piętnasty IFA UJ zgromadzi uczonych z różnych obszarów anglistyki i amerykanistyki: literaturoznawstwa, językoznawstwa ogólnego i stosowanego, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa, metodyki nauczania j. angielskiego i innych. Tegoroczne wydarzenie zatytułowane jest Humanity/Humanities

Kiedy w 1883 roku Wilhelm Dilthey wydał doniosłą dla współczesnej humanistyki pracę Introduction to the Human Sciences, zależało mu na naszkicowaniu przyszłych metod i przedmiotów badań nauk określanych mianem Geistwissenschaften, jak filozofia, filologia, politologia, czy literaturoznawstwo. Grupując je i wyjaśniając ich wzajemne relacje, dążył do rzucenia światła na „najistotniejsze składniki naszego obrazu rzeczywistości i wiedzy na jej temat, takie jak nasza własna osobowość jako jednostka życia, świat zewnętrzny, inne jednostki, ich życie w czasie i ich wzajemne oddziaływanie.”

Ponieważ działania człowieka są coraz silniej powiązane z destruktywnym wpływem antropocenu, „ery człowieka”, organizatorzy konferencji uważają, że należy ponownie i dokładniej przemyśleć nasze powiązania z ludzkimi i nie-ludzkimi innymi. W obliczu rozmaitych kryzysów i konfliktów, a także bezprecedensowych przemian społecznych, politycznych, medycznych, technicznych i językowych, stoi przed nami wyzwanie ponownego przedefiniowania naszych celów, polityk i dyskursów w obszarze nauk humanistycznych.

Wystąpienia mogą dotyczyć m.in. takich zagadnień jak:

 • teksty literackie w kontekstach politycznych,
 • wykorzystywanie tekstów literackich w debatach politycznych,
 • narracje kryzysu i kryzys w naukach politycznych,
 • imperatywy i zamiary u podłoża międzykulturowych tłumaczeń literackich i adaptacji,
 • funkcjonowanie pamięci i traumy,
 • etyka i nauki humanistyczne,
 • perspektywy humanistyczne w utworach literackich,
 • (re)ewaluacja politycznych i społecznych dyskursów,
 • dyskursy i przekaz związane z wojną i konfliktem,
 • (re)definowanie tożsamości społecznych w epoce gwałtownych zmian,
 • przekraczanie granic międzygatunkowych, m.in. z perspektywy animal studies i plant humanities,
 • przekazywanie wartości i idei w naukach humanistycznych i poza nimi,
 • humanistyka cyfrowa w literaturoznawstwie i językoznawstwie,
 • podejście humanistyczne w edukacji językowej,
 • holistyczne zaangażowanie w naukę języków obcych.

Wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim. Więcej informacji o konferencji, w tym o zgłoszeniach, można znaleźć na jej oficjalnej stronie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron