Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230119

Wystawa zbiorów zakupionych z funduszu Anny Łysiak i Lidii Procyk

Data: 19.01.2023 - 24.02.2023
Miejsce: Sala wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3)
Wystawa zbiorów zakupionych z funduszu Anny Łysiak i Lidii Procyk

​W 2021 roku Biblioteka Jagiellońska otrzymała darowiznę od Anny Łysiak i Lidii Procyk przeznaczoną na zakup zbiorów specjalnych, ochronę zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem oraz działalność wydawniczą. Z tego funduszu zakupiła 55 woluminów starych druków oraz 50 jednostek bibliotecznych zbiorów rękopiśmiennych.

Z części darowizny przeznaczonej na wydatki związane z działalnością wydawniczą opublikowano 6 tomów z serii "Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia" oraz jeden tom "Inwentarza Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej". 

Warto wspomnieć również o utworzonym uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 roku Funduszu Stypendialnym im. Bohdana Łysiaka. Powstał on ze środków ofiarowanych Uniwersytetowi przez Annę Łysiak i Lidię Procyk, które w ten sposób chciały uczcić pamięć swojego ojca. Bohdan Łysiak, wierny swoim ukraińskim korzeniom, był zwolennikiem polsko-ukraińskiej współpracy propagowanej przez paryską „Kulturę”. Stypendium przyznawane jest studentom kształcącym się na kierunkach bliskich zainteresowaniom Patrona, którzy ukończyli pierwszy rok studiów oraz doktorantom prowadzącym działalność naukową z zakresu filologii ukraińskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron