Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230428

XV Krakowskie Spotkania Starożytnicze "Miasto w antyku"

Data: 28.04.2023
Miejsce: Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13
Organizator: Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ
Kontakt: s.his.starozytnej.bizantynskiej@gmail.com
XV Krakowskie Spotkania Starożytnicze "Miasto w antyku"

Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do udziału w XV Krakowskich Spotkaniach Starożytniczych "Miasto w antyku", która odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku w Instytucie Historii UJ.

 


Głównym celem konferencji będzie spojrzenie na antyczne miasta w ujęciu m.in. historii, literatury, antropologii historycznej, historiografii czy badań archeologicznych. Wśród ogromnej liczby możliwych do omówienia zagadnień, organizatorzy proponują zastanowić się nad następującymi:

 • planowanie przestrzeni w antycznym mieście,
 • architektura użytkowa,
 • sztuka oblężnicza miast,
 • miasto jako miejsce handlu,
 • religijny charakter miast,
 • życie w miastach,
 • miasto w literaturze antycznej,
 • miasto w badaniach archeologicznych,
 • kryzys miast w późnym antyku,
 • charakterystyka/różnice w funkcjonowaniu polis a miasta,
 • różnice w tradycji urbanistycznej na zachodzie a wschodzie,
 • i inne w podobnym zakresie.

Do uczestnictwa zachęcamy przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, archeologów, antropologów, badaczy literatury, filologów, a także specjalistów z innych nauk humanistycznych. Zgłoszenia (w formie dokumentu: pdf, doc/docx) prosimy przesłać na adres: s.his.starozytnej.bizantynskiej@gmail.com do 11 kwietnia 2023 roku.

W treści dokumentu prosimy zawrzeć:

 • imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliacja;
 • abstrakt (maksymalnie 1 500 znaków ze spacjami + bibliografia);
 • numer telefonu i adres e-mail.

UWAGA! Studenci Instytutu Historii UJ w przypadku chęci uczestnictwa w konferencji zobligowani są do przesłania w powyższym terminie (tj. 11 kwietnia) gotowych tekstów wystąpienia. Wymóg ten nie dotyczy osób spoza IH UJ. W tytule maila prosimy wpisać: XV Krakowskie Spotkania Starożytnicze. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Czas wystąpienia: 15 min + panel dyskusyjny (ok. 20 min.). Decyzja o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji otrzymają Państwo drogą mailową do 21 kwietnia 2023 roku. Opłata konferencyjna wynosi 30 zł.

Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne ze zgodą na publikację, rozpowszechnianie danych osobowych i wizerunku na materiałach promocyjnych oraz w mediach społecznościowych.

Opieka merytoryczna: dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ.

Komitet organizacyjny: Karolina Wójcik, Michał Dolecki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron