Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Epidemia COVID-19 - informacje i zarządzenia

Funkcjonowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do 30 kwietnia

Funkcjonowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do 30 kwietnia

23 kwietnia rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał nowe zarządzenie, które częściowo przedłuża o kolejny tydzień, wprowadzone 25 marca, zasady funkcjonowania uczelni w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. Dokument dopuszcza m.in. możliwość organizacji konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym lub wydziałowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez UJ pod warunkiem zachowania ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
więcej o Funkcjonowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do 30 kwietnia
Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19

W związku z rozpoczynającą się rejestracją na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem kanclerz UJ Moniki Harpuli dotyczącym tej kwestii.
więcej o Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19
Organizacja kształcenia w semestrze letnim

Organizacja kształcenia w semestrze letnim

13 stycznia 2021 r. rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał zarządzenie, w którym ustanawia zasady organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (postanowienia nie dotyczą Collegium Medicum). W dokumencie zaznaczono, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie trwania semestru, organizacja kształcenia może zostać ponownie zreorganizowana.
więcej o Organizacja kształcenia w semestrze letnim
Organizacja kształcenia w semestrze zimowym (nie dotyczy Collegium Medicum)

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym (nie dotyczy Collegium Medicum)

5 listopada 2020 r. rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał zarządzenie, w którym ustanawia zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (postanowienia nie dotyczą Collegium Medicum).
więcej o Organizacja kształcenia w semestrze zimowym (nie dotyczy Collegium Medicum)
Słowo rektora UJ prof. Jacka Popiela do wspólnoty akademickiej

Słowo rektora UJ prof. Jacka Popiela do wspólnoty akademickiej

Poniżej zamieszczamy list i nagranie, które rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel skierował do członków wspólnoty akademickiej naszej uczelni. Oświadczenie dotyczy obecnej sytuacji uczelni w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa.
więcej o Słowo rektora UJ prof. Jacka Popiela do wspólnoty akademickiej
Informacja ws. trybu kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacja ws. trybu kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel informuję, że od dnia 17 października 2020 r. do odwołania, kształcenie w Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą odbywać się na zasadach dotychczasowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Za sporządzenie listy przedmiotowych zajęć praktycznych odpowiada dziekan danego wydziału UJ.
więcej o Informacja ws. trybu kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim
Zasady korzystania z pomieszczeń UJ oraz utrzymywania ich w czystości w czasie pandemii

Zasady korzystania z pomieszczeń UJ oraz utrzymywania ich w czystości w czasie pandemii

W związku z trwającą pandemią COVID-19 kanclerz UJ Monika Harpula wydała komunikat, w którym opisane zostały zasady w zakresie korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości. Mają one na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
więcej o Zasady korzystania z pomieszczeń UJ oraz utrzymywania ich w czystości w czasie pandemii
Bądź bezpieczny na UJ. Chroń siebie i innych

Bądź bezpieczny na UJ. Chroń siebie i innych

Zakrywaj usta i nos. Dezynfekuj ręce. Zachowuj dystans minimum 1,5 metra.
więcej o Bądź bezpieczny na UJ. Chroń siebie i innych
Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Nowe zasady organizacji pracy UJ

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Nowe zasady organizacji pracy UJ

17 września 2020 r. kanclerz UJ Monika Harpula wydała komunikat, w którym przedstawione zostały zasady organizacji pracy na UJ mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni. Opisane w nim postanowienia nie dotyczą prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych.
więcej o Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Nowe zasady organizacji pracy UJ
Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podały zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Nauka odbywać się będzie w 3 trybach. Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustalili dziekani wydziałów, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów.
więcej o Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj