Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Epidemia COVID-19 - informacje i zarządzenia

Zniesienie obowiązków i zasad związanych z wystąpieniem stanu epidemii

Zniesienie obowiązków i zasad związanych z wystąpieniem stanu epidemii

28 marca 2022 r. rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał komunikat, w którym ogłasza zniesienie wprowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązków i zasad związanych z wystąpieniem stanu epidemii. Zniesiony został m. in. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki zarówno w przestrzeniach wspólnych, jaki podczas zajęć dydaktycznych.
więcej o Zniesienie obowiązków i zasad związanych z wystąpieniem stanu epidemii
Organizacja kształcenia w okresie od 25 lutego do 6 marca 2022 roku

Organizacja kształcenia w okresie od 25 lutego do 6 marca 2022 roku

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), mając na uwadze sytuację epidemiczną, zarządził, że w okresie od 25 lutego do 6 marca 2022 roku kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego.
więcej o Organizacja kształcenia w okresie od 25 lutego do 6 marca 2022 roku
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

W związku ze wzrostem zakażeń przez COVID-19 rektor UJ prof. Jacek Popiel zadecydował o tymczasowym zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zasady te wymienione są w liście do uniwersyteckiej wspólnoty akademickiej, który można przeczytać w poniższym artykule.
więcej o List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym

UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym

Decyzją rektora UJ prof. Jacka Popiela od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., czyli w dniach bezpośrednio poprzedzających przerwę świąteczną oraz następujących zaraz po niej, kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (poza Collegium Medicum) będzie prowadzone w formie zdalnej.
więcej o UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć i przebywania w przestrzeniach wspólnych

Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć i przebywania w przestrzeniach wspólnych

10 listopada 2021 r. rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał komunikat, w którym informuje, że pracownicy UJ, studenci i doktoranci oraz osoby trzecie przebywające na terenie uniwersytetu są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych, a także w czasie zajęć dydaktycznych na terenie uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób, które prowadzą zajęcia dydaktyczne.
więcej o Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć i przebywania w przestrzeniach wspólnych
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez dziekanów wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.
więcej o Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Przywrócenie stacjonarnego trybu funkcjonowania uczelni

Przywrócenie stacjonarnego trybu funkcjonowania uczelni

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce i powszechną dostępnością szczepień przeciwko COVID-19 oraz łagodzeniem kolejnych obostrzeń od 14 czerwca 2021 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim przywrócony zostanie normalny, stacjonarny tryb funkcjonowania uczelni.
więcej o Przywrócenie stacjonarnego trybu funkcjonowania uczelni
Zaszczep się i studiuj bezpiecznie!

Zaszczep się i studiuj bezpiecznie!

więcej o Zaszczep się i studiuj bezpiecznie!
Funkcjonowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do 30 kwietnia

Funkcjonowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do 30 kwietnia

23 kwietnia rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał nowe zarządzenie, które częściowo przedłuża o kolejny tydzień, wprowadzone 25 marca, zasady funkcjonowania uczelni w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. Dokument dopuszcza m.in. możliwość organizacji konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym lub wydziałowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez UJ pod warunkiem zachowania ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
więcej o Funkcjonowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego do 30 kwietnia
Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19

W związku z rozpoczynającą się rejestracją na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem kanclerz UJ Moniki Harpuli dotyczącym tej kwestii.
więcej o Informacja w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Widok zawartości stron Widok zawartości stron