Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191114

Konferencja naukowa "Polski Czerwony Krzyż - 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom"

Data: 14.11.2019 - 15.11.2019
Miejsce: UJ Collegium Medicum, aula Nowodworskiego, ul. Św. Anny 12
Organizator: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Kontakt: konferencja.100latpck@pck.malopolska.pl
Witryna internetowa: konferencja100latpck.pl
Konferencja naukowa

Polski Czerwony Krzyż, który w 2019 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia, jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją humanitarną w Polsce. Celem planowanej konferencji jest podsumowanie i prezentacja dorobku oraz realizacja misji na przestrzeni minionych 100 lat.

Organizatorzy pragną zachęcić naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauki, do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działalności na przestrzeni wieku.

Formularz zgłoszeniowy oraz wytyczne dla autorów publikacji znajdują się na stronie konferencja100latpck.pl/publikacja.

W ramach konferencji organizatorzy chcą przybliżyć następujące grupy tematów i związanych z nimi zagadnień szczegółowych:

I. Prekursorzy Polskiego Czerwonego Krzyża: działalność organizacji czerwonokrzyskich i humanitarnych na ziemiach polskich pod zaborami i w czasie I wojny światowej, m.in:

 • Działalność organizacji czerwonokrzyskich na terenie Galicji: Samarytanin Polski, Krajowe Towarzystwo Dam i Kawalerów Czerwonego Krzyża dla Galicji, Galicyjski Czerwony Krzyż i inne;
 • Działalność opiekuńcza i patriotyczna organizacji czerwonokrzyskich pod zaborami. Rola organizacji czerwonokrzyskich w podtrzymywaniu świadomości narodowej, walce z germanizacją i rusyfikacją;
 • Książę Paweł Sapieha i jego działalność w Czerwonym Krzyżu;
 • Działalność organizacji czerwonokrzyskich w czasie Wielkiej Wojny.

II. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża – powstanie i działalność w II Rzeczypospolitej m.in.

 • Powstanie Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża;
 • Generał Józef Haller i jego działalność czerwonokrzyska;
 • Hrabina Maria Tarnowska i jej działalność w Czerwonym Krzyżu;
 • Rozwój pielęgniarstwa w PCK, Korpus Sióstr PCK, szkoły pielęgniarek;
 • Działalność oddziałów PCK we Lwowie, Wilnie, Łucku;
 • Rola PCK w rozwoju krwiodawstwa i transfuzjologii.

III. Polski Czerwony Krzyż w czasie II wojny światowej, m.in.

 • Działalność PCK w kraju, współpraca z Radą Opiekuńczą;
 • Działalność PCK za granicą, delegatury PCK za granicą;
 • PCK a Powstanie Warszawskie;
 • Szpitale wojenne i obozowe PCK w czasie II wojny światowej;
 • Harcerska Poczta w Krakowie;
 • Działalność Biura Informacji i Poszukiwań PCK;
 • Rola PCK w odkrywaniu zbrodni katyńskiej;
 • Pomoc więźniom obozów koncentracyjnych.

IV. PCK po II wojnie światowej 1945-51, m.in.

 • Rola PCK w rewindykacji polskich dzieci po II wojnie światowej.
 • Pomoc repatriantom po II wojnie światowej, organizacja pociągów sanitarnych.
 • Nacjonalizacja majątku PCK.

V. Działalność PCK w latach 1956-89 m.in.

 • Działalność w zakresie edukacji i oświaty zdrowotnej;
 • Działalność wydawnicza PCK m.in Zdrowie, Jestem, Przegląd Czerwonokrzyski, Czyn Młodzieży, Dar Krwi;
 • Rola Czerwonego Krzyża w czasie stanu wojennego;
 • Początki i rozwój ruchu honorowego krwiodawstwa.

VI. Działalność PCK po roku 1989 i współcześnie.

VII. Pozostałe tematy przekrojowe m.in:

 • Ruch młodzieżowy w PCK na przestrzeni lat;
 • Honorowe krwiodawstwo- historia i teraźniejszość;
 • Promocja zdrowia i oświata zdrowotna na przestrzeni lat;
 • Szkolenia sanitarne i nauka pierwszej pomocy;
 • Działalność opiekuńcza PCK;
 • Szpitale, sanatoria, ośrodki zdrowia PCK i działalność lecznicza;
 • Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego;
 • Działalność Biura Informacji i Poszukiwań;
 • Polskie laureatki Medalu im. Florence Nightingale;
 • PCK w międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj