Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190919

III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

Data: 19.09.2019 - 20.09.2019
Miejsce: budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a
Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ
Witryna internetowa: www.zbn.inp.uj.edu.pl/3jkb
III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa

W imieniu Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", która odbędzie się w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ.


Celem III Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest przedstawienie przez uczestników najnowszych wyników badań poświęconych problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa, z podziałem na jego wymiar krajowy i międzynarodowy. Tematyka tegorocznej edycji konferencji dotyczyć będzie systemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego wymiarów z perspektywy lokalnej, regionalnej i globalnej. Przedstawiony podział odzwierciedla priorytetowy zakres merytoryczny prezentowanych wyników badań. Przedstawiane w trakcie konferencji referaty dotyczyć będą uwarunkowań i transformacji bezpieczeństwa, a także zmiany tego procesu z uwzględnieniem trzech powyższych wymiarów.

Proponowana problematyka paneli:

 • systemy bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • wymiar lokalny, regionalny i globalny systemów bezpieczeństwa;
 • uwarunkowania systemowe procesów transformacji bezpieczeństwa;
 • perspektywa teoretyczna i metodologiczna badań nad systemami bezpieczeństwa;
 • zagrożenia współczesnego bezpieczeństwa z perspektywy systemowej;
 • poziomy systemowej analizy bezpieczeństwa;
 • sytuacja geopolityczna i uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego;
 • mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej w warunkach transformacji współczesnego systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • instytucje i organizacje międzynarodowe w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • nowe rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowa skuteczność w ich zwalczaniu;
 • prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa i walki z zagrożeniami międzynarodowymi;
 • uwarunkowania geopolityczne i systemowe zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj