Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy zbadają, jak chronić karpie przed groźną chorobą skrzeli

Naukowcy zbadają, jak chronić karpie przed groźną chorobą skrzeli

Zespół dr. Krzysztofa Rakusa z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze zrealizuje projekt, który ma na celu znalezienie odpowiedzi, jaki wpływ na odporność ryb mają choroby skrzeli wywoływane przez wirus CEV (ang. Carp edema virus). Badania zostaną sfinansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN).


Rozstrzygnięty właśnie program Beethoven Life 1 jest organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) i stanowi uzupełnienie konkursu Beethoven Classic, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu. W 1. edycji tego konkursu do finansowania skierowano 10 spośród 70 złożonych wniosków. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano prawie 11,5 mln zł.

Beethoven Life 1 był pierwszym konkursem przeprowadzanym przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W zakończonej właśnie edycji rolę agencji wiodącej pełniło DFG, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN naukowcy składali wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych.

Projekt dr. Krzysztofa Rakusa przewiduje lepsze poznanie wirusa, który wywołuje groźną chorobę skrzeli, zwaną śpiączką karpi koi. Z powodu zmian, jakie wywołuje on w skrzelach, często dochodzi do zaburzeń w procesach fizjologicznych ryb, które w wielu przypadkach prowadzą do śmierci zakażonych osobników. W ostatnich latach CEV rozprzestrzenił się na całym świecie i spowodował masowe śnięcia karpi. Naukowcy podejrzewają, że wirus ten powoduje także obniżenie odporności u zakażonych ryb. Różne linie hodowlane karpia różnią się jednak pod względem podatności na zakażenie CEV. Przykładowo te z linii amur charakteryzują się wysoką odpornością, a karpie koi niską.

"W obecnym projekcie zamierzamy poznać mechanizmy leżące u podstaw różnic w odporności na wirusa pomiędzy badanymi liniami karpi. Zbadamy również, w jaki sposób powodowane przez CEV obniżenie odporności wpływa na późniejsze zakażenie ryb innymi patogenami. Otrzymane wyniki pozwolą określić wpływ stresu na odporność karpi na infekcje wirusowe oraz poszerzyć naszą wiedzę o ewolucyjnie konserwowanych mechanizmach regulujących odpowiedź przeciwwirusową. To niezbędny krok do ich lepszej ochrony przed infekcjami" - czytamy w opisie projektu.

Dr Krzysztof Rakus pracuje w Zakładzie Immunologii Ewolucyjnej UJ. Jest immunologiem porównawczym. Jego zainteresowanie badawcze to przede wszystkim odporność ryb, mechanizmy odporności wrodzonej ryb na zakażenia wirusowe oraz markery genetyczne związane z odpornością u ryb. W ramach grantu NCN w programie Sonata Bis bada także mechanizmy gorączki behawioralnej u karpi.

Polecamy również
MCB UJ przeprowadzi badania środka przeciwko łuszczycy
40,5 mln zł na badania w konkursach Narodowego Centrum Nauki
Ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2019
Badaczka z Wydziału Biologii z grantem Marii Skłodowskiej-Curie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj