Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Lekarski sformalizował współpracę z centrum uzależnień

Wydział Lekarski sformalizował współpracę z centrum uzależnień

W ubiegły czwartek podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (WL UJ CM) a Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU). Intencją partnerów jest rozwijanie współpracy w obszarze profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych.


Sygnatariuszami umowy byli: ze strony UJ CM - dziekan WL UJ CM prof. Maciej Małecki i kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej UJ CM dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, ze strony MCPU - dyrektor centrum Adam Chrapisiński i wicedyrektor Marta Rzadkowska. Podpisanie porozumienia jest sformalizowaniem wieloletniej współpracy w zakresie organizacji konferencji naukowo-szkoleniowych dla różnych grup specjalistów: psychoterapeutów uzależnień, psychologów klinicznych, lekarzy, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych.

Od 2012 r. odbyło się już 9 konferencji ogólnopolskich, które koncentrowały się wokół zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych osób z zaburzeniami używania alkoholu i ich rodzin oraz nowych programów leczenia w lecznictwie odwykowym ("Alkoholizm u kobiet - pułapka w poszukiwaniu siebie", "Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym", "Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień", "Alkohol a seksualność", "Krótkoterminowa terapia par - zdrowienie w uzależnieniu", "Proces zdrowienia w uzależnieniu - Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu", "Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień - Program Ograniczania Picia Alkoholu", "Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień", "Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu").

Tegoroczna 10. konferencja naukowa zatytułowana "Aplikacje mobilne w pomocy osobom z problemem alkoholowym" odbędzie się 13 marca w sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie m.in. aplikacja mobilna E-POP (E-Program Ograniczania Picia) stworzona w ramach projektu realizowanego przez Zakład Psychologii Lekarskiej UJ CM.

Polecamy również
Wystąpienie Rektora UJ z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego
Una Europa Future University Lab – nowy wymiar kreowania uniwersytetu przyszłości
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Nowoczesna karetka powiększyła flotę Szpitala Uniwersyteckiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj