Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Una Europa: Silniejsi poprzez umiędzynarodowienie

Una Europa: Silniejsi poprzez umiędzynarodowienie

Społeczeństwa przezwyciężą kryzys związany z COVID-19 tylko dzięki współpracy międzynarodowej - taka jest opinia i przesłanie listu podpisanego przez rektorów uczelni skupionych w związku uniwersytetów Una Europa. Dokument podkreśla rolę uniwersytetów w odbudowywaniu rzeczywistości "świata po koronawirusie", kładąc nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej. Według rektorów takie działania mogą nam pomóc wzmocnić odporność na przyszłe kryzysy.

Uniwersytety udowodniły swoją wartość w dobie kryzysu związanego z koronawirusem. W coraz większym stopniu ludzie na całym świecie ufają ekspertyzom opartym na badaniach naukowych. Niemniej jednak nasza obecna wiedza nie jest ani pełna, ani wystarczająca. Wkładamy dzisiaj ogromny wysiłek w zrozumienie funkcjonowania SARS-CoV-2 i innych wirusów, poznanie procesu rozwoju pandemii w wysoce zglobalizowanym świecie oraz w to, jak można udoskonalić leczenie infekcji. Konieczne będą także badania mające na celu ocenę adaptacji społeczeństw do obecnych, wyjątkowych warunków oraz określenie, w jaki sposób uległy one zmianom w tym procesie i w jakim stopniu wzmocniło je to i przygotowało do radzenia sobie z kryzysami w przyszłości – również z tymi, które mogą być skutkiem m.in. postępujących zmian klimatycznych. Doradztwo naukowe w zakresie tworzenia strategii postępowania odgrywa tu kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy systemy służby zdrowia znajdują się pod silną presją.

Uniwersytety stanęły na wysokości zadania i sumienną pracą oraz zaangażowaniem udowodniły swoją wartość, ale czy zrobiliśmy wystarczająco dużo? Wprawdzie w znacznym stopniu byliśmy zmuszeni skoncentrować się na rodzimych problemach, ze względu na siłę z jaką uderzyła w nas pandemia oraz związaną z tym konieczność podejmowania natychmiastowych, doniosłych decyzji. Jednakże ani pojedyncza instytucja, ani jeden kraj nie będą w stanie same poradzić sobie z wyzwaniami przyszłości.

Kompleksowość wyzwań wymaga podejścia zespołowego (team science) i współpracy naukowców z różnych dziedzin i z wielu krajów w kreowaniu ponadnarodowych strategii. Konieczny będzie wspólny wysiłek i zaangażowanie w celu określenia przyszłej roli międzynarodowych sieci, organizacji oraz ich działalności. Poważne skutki globalnego kryzysu ekonomicznego będą wymagały nowych umiejętności, doskonalenia dotychczasowych kompetencji, a także wdrożenia nowoczesnych sposobów uczenia się.

Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich, do której przystąpiły nasze uczelnie w ubiegłym roku, zakłada obiecujący plan wykorzystania dostępnych środków i inwestycji w międzynarodowych badaniach naukowych i edukacji. W 2018 roku stworzyliśmy wspólnie Una Europa, związek naszych ośmiu uniwersytetów. Jak wskazuje sama nazwa, Una Europa obejmuje i jednoczy wszystkie części Europy, posługuje się dziewięcioma różnymi językami i działa w obszarze różnych kultur i systemów. W czasie trudnej dla wszystkich izolacji spowodowanej ogólnoświatową pandemią Una Europa zdołała utrzymać wzajemny kontakt. To dzięki naszej ponadnarodowej tożsamości oraz wspólnemu oddaniu pracy na rzecz budowania europejskiego wirtualnego kampusu, mieliśmy możliwość pilotażu i podjęcia jednych z najbardziej znaczących inicjatyw w dziedzinie edukacji i badań naukowych w czasach po wystąpieniu pandemii koronawirusa.

Nasze wspólnie badania koncentrują się w obszarze najbardziej istotnym dla wzmocnienia odporności i stabilności społeczeństw. Najnowszy z naszych kluczowych obszarów – „One Health” – to inicjatywa wspierająca zintegrowane myślenie na temat zdrowia w celu udoskonalenia procesów wykrywania, prewencji i leczenia chorób. Jak udowodniła pandemia COVID-19, wyzwania w zakresie zdrowia będące wynikiem kompleksowego, wzajemnego oddziaływania pomiędzy ludźmi, zwierzętami, roślinami i ekosystemami, wymagają aktualizacji istniejących koncepcji i metod badawczych. Ściślejsza współpraca w obszarze sektorów i dziedzin wiedzy takich jak nauki przyrodnicze, zdrowie publiczne i nauki społeczne stanowi priorytet „One Health”.

Obecnie wszystkie uniwersytety muszą podjąć istotne decyzje w zakresie form działalności edukacyjnej w nadchodzącym roku akademickim. Zaproponowana zostanie większa liczba programów dostępnych on-line. Wprowadzone zostaną także nowe formy kształcenia łączące świat wirtualny ze światem fizycznym. Naszymi działaniami promujemy wysokiej jakości proces kształcenia prowadzony zarówno w formatach tradycyjnych, jak i w przestrzeni wirtualnej. Kilka ostatnich tygodni pokazało, że jesteśmy w stanie bardzo sprawnie działać w sferze cyfrowej, ale zrozumieliśmy także, jak niezastąpiony jest bezpośredni kontakt, czy to pomiędzy studentami, studentami i wykładowcami, czy też członkami kadry dydaktycznej. Obecny kryzys wymaga od nas jeszcze większych nakładów kreatywności i innowacyjności, które przecież cechują nasze uczelnie od stuleci. Aktualnie zamieniliśmy „mobilność” na „łączność”. Nasi studenci z ośmiu różnych krajów nie mogli podróżować, co nie przeszkodziło im we współpracy i w porozumieniu z lokalnymi partnerami w ramach inicjatywy UNA.TEN: Transform Emergency Now. Podczas tego dziesięciodniowego projektu studenci współpracowali z przedstawicielami lokalnych społeczności, aby sprostać konkretnym wyzwaniom związanym z COVID-19. Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy oddani idei zintensyfikowania międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie metod nauczania i zdobywania wiedzy oraz szkoleń będących udziałem studentów, specjalistów i obywateli.

Uniwersytety podjęły wiele działań w dobie obecnego kryzysu, ale to dopiero początek. Współpraca przekraczająca granice, kultury, języki i różne dziedziny wiedzy jest jedynym sposobem pokonania kryzysu i odpowiedniego przygotowania na wypadek wystąpienia nowych, potencjalnych zagrożeń. Jest to dla nas moment kluczowy, pozwalający na stworzenie Uniwersytetu Przyszłości – wyzwania, któremu jesteśmy gotowi sprostać. Wspólnie.

Podpisali rektorzy:

 

prof. Günter M. Ziegler, Wolny Uniwersytet Berliński

prof. Francesco Ubertini, Uniwersytet Boloński

prof. Peter Mathieson, Uniwersytet Edynburski

prof. Jari Niemelä, Uniwersytet Helsiński

prof. Wojciech Nowak, Uniwersytet Jagielloński

prof. Luc Sels, Rector, Katolicki Uniwersytet Lowański

prof. Joaquín Goyache Goňi, Uniwersytet Complutense w Madrycie

prof. Georges Haddad, Uniwersytet Paryski

Rektorzy na spotkaniu "Una Europa 1Europe kick-off meeting", styczeń 2020 r. Fot. Nic Cameron

Polecamy również
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Międzynarodowa inicjatywa Una.Futura rusza na UJ
Międzynarodowa inicjatywa Una.Futura rusza na UJ
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu za pomocą laserowej ablacji
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu za pomocą laserowej ablacji
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj