Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński będzie promował polską kulturę w Illinois

Uniwersytet Jagielloński będzie promował polską kulturę w Illinois

Promocja języka i kultury polskiej wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Północnego Illinois w Stanach Zjednoczonych to nadrzędny cel projektu dr. Rafała Młyńskiego z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

- Celem programu Promocja Języka Polskiego jest propagowanie języka polskiego na świecie, a także upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski wśród szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Nagrodzonych 15 projektów przyczyni się do podniesienia jakości nauczania języka polskiego jako obcego, wzmocnią jego prestiż, a także będą służyły budowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie - podkreśla dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWY.

Dofinansowanie z NAWA na promocję języka polskiego, historii oraz kultury polskiej za granicą otrzyma 15 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł. Nagrodzeni zostali: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Ignatianum w Krakowie i Uniwersytet Rzeszowski.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wraz z Uniwersytetem Północnego Illinois zrealizuje projekt „Polska brzmi znajomo”, który jest skierowany do studentów logopedii i ich wykładowców w School of Allied Health and Communicative Disorders. Nadrzędnym celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej wśród amerykańskiej społeczności akademickiej. Zakłada on zapoznanie uczestników projektu z podsystemem fonetyczno-fonologicznym języka polskiego, współczesnymi realiami społeczno-kulturowymi i elementami historii Polski oraz wykształcenie u nich elementarnych umiejętności komunikacyjnych w języku polskim, które mogą się przydać w kontakcie z dzieckiem i rodzicem polonijnym. Planowane działania projektowe to m.in. przygotowanie katalogu ćwiczeń fonetycznych i komunikacyjnych, opracowanie treści o realiach i elementach historii Polski. Kwota przyznanego dofinansowania to ponad 53 tys. złotych.

Polecamy również
List rektora UJ prof. Jacka Popiela do wspólnoty akademickiej
"100 pytań do przewodnika"
Prawnicy z całego świata debatowali o ochronie dóbr materialnych
W NCPS SOLARIS powstanie drugi kriomikroskop

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj