Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawnicy z całego świata debatowali o ochronie dóbr materialnych

Prawnicy z całego świata debatowali o ochronie dóbr materialnych

Za nami 4. Szkoła Letnia Prawa Własności Intelektualnej organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UJ. W tym roku wydarzenie wyjątkowo odbyło się online. Uczestniczyło w nim ponad 100 studentów, doktorantów, aplikantów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych problematyką ochrony własności intelektualnej m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Indii, Filipin, Nigerii, Kanady i USA.


Tegoroczna edycja Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej (Kraków Intellectual Property Law Summer School) była poświęcona zagadnieniom jakości ochrony formalnej i nieformalnej dóbr niematerialnych (IP Quality). Wykłady i warsztaty w ramach programu prowadzili wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni. Wśród wykładowców byli też eksperci Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także doświadczeni prawnicy z niemieckiej Kancelarii Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP i Kancelarii Radców Prawnych Barta & Kaliński. Program szkoły obejmował również warsztaty rozwijające ważne dla prawników umiejętności praktyczne - prezentacji, argumentacji oraz pisania i publikowania tekstów poświęconych ochronie własności intelektualnej.

Partnerami tegorocznej edycji Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej byli: Urząd Patentowy RP, WIPO, EPO, EUIPO, Kancelaria Radców Prawnych Barta & Kaliński oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

Polecamy również
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ
Świetny występ studentów prawa w konkursie FDI Moot 2020
Świetny występ studentów prawa w konkursie FDI Moot 2020
Wojewoda apeluje do studentów, by pomogli w walce z COVID-19
Wojewoda apeluje do studentów, by pomogli w walce z COVID-19

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj