Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

- Obowiązkiem środowiska akademickiego jest przekazywanie kolejnym pokoleniom autentycznych świadectw o tragicznych wydarzeniach. Nasza misja ma znaczenie tym donioślejsze, że krąg bezpośrednich, naocznych świadków Zagłady kurczy się z roku na rok. Stajemy się w ten sposób strażnikami pamięci, którzy muszą ją pielęgnować dla przyszłych pokoleń – powiedział rektor UJ prof. Jacek Popiel w nagraniu, które otwiera sesję poświęconą pamięci ofiar i ocalałym z Holokaustu.

Przystanek Kulinarny mówi NIE dla plastiku

Przypadającą 27 stycznia 76. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, społeczność akademicka UJ, ze względu na pandemię koronawirusa, obchodzi w tym roku w formie zdalnej – poprzez nagrane i udostępnione przemówienia i wykłady.

Prof. Jacek Popiel przypomniał, że to dramatyczne wydarzenie upamiętniano w poprzednich latach podczas spotkań w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywały się one z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego pod wspólnym patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i prorektora UJ ds. Collegium Medicum, przy ścisłej współpracy z dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W przedsięwzięcie zaangażowała się również w ostatnim czasie dyrekcja Muzeum Holokaustu w Los Angeles.

Kluczowym elementem odbywających się w murach Collegium Novum obchodów oswobodzenia obozu Auschwitz-Birkenau były sesje – o charakterze popularyzatorskim i naukowym – poświęcone szeroko rozumianej tematyce Zagłady i traumy poobozowej.

- Wysiłki badawcze oraz popularyzatorskie uświadamiają nam, że wydarzenia, do których powracamy w trakcie naszych spotkań, mają charakter nie tylko historyczny. Mają one również wymiar uniwersalny, ogólnoludzki i ponadnarodowy. Powracając do nich co roku, chcemy za każdym razem odczytywać je w nowym kontekście. Tylko w ten sposób można stale dawać świadectwo prawdzie, oddając zarazem sprawiedliwość wszystkim zgładzonym, pomordowanym i zamęczonym przez niemiecki aparat represji, którego ponurym symbolem stał się obóz w Auschwitz-Birkenau. Niech moje słowa, wypowiadane w pustej auli, ale wypełnionej portretami wielkich postaci, będą świadectwem, że Uniwersytet Jagielloński będzie zawsze pamiętał o tej dramatycznej rocznicy i przekazywał prawdę o tamtych wydarzeniach, jako przestrogę, żeby już nigdy ludzkość nie powtórzyła tak straszliwej zbrodni wymierzonej przeciwko człowiekowi i wartościom, które powinniśmy szanować niezależnie od narodowości, rasy czy wyznania - mówi rektor UJ.

- Chociaż nie możemy się spotkać osobiście, nigdy nie byliśmy bliżej siebie – mówi z kolei Michele Gold,  przewodnicząca rady Muzeum Holokaustu w Los Angeles, która również nagrała swoje wystąpienie. Zaznacza w nim, że rocznica wyzwolenia oświęcimskiego obozu przypomina nam, byśmy nigdy nie pozwolili naszej przeszłości stać się naszą przyszłością.

Jak zauważa - Auschwitz jest symbolem okrucieństwa, obozem, w którym na zawsze uciszono ponad milion Żydów, Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych i ludzi innych nacji, których dzisiaj wspominamy. Jednocześnie wielu młodych ludzi  postrzega obecnie historię jedynie jako zapis przeszłości. Musimy dzisiaj zadbać, aby przyszłe pokolenia wzrastały w kulturze dialogu i porozumienia.

Oddając cześć ocalałym z Holokaustu, Michele Gold przypomina słowa, które wypowiedział Ben-Cijjon Dinur – "Jeśli chcemy  patrzeć w przyszłość, przede wszystkim nie wolno nam zapomnieć".

Prof. Igor Gościński, prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, który wraz z prof. Aleksandrem Skotnickim jest współinicjatorem spotkań w rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, przedstawił  informacje o historycznych i aktualnych pracach zespołu skupionego wokół "Zeszytów Oświęcimskich". Wydawnictwo to stanowi dziś jedno z najlepiej usystematyzowanych źródeł wiedzy o Holokauście. Znaleźć w nim można między innymi pionierskie opracowania poświęcone psychicznym i somatycznym następstwom życia obozowego – uzupełnione o szczegółową dokumentacje medyczną – oraz unikatowe w skali świata świadectwa więźniów KL Auschwitz-Birkenau.

"Zeszyty Oświęcimskie" publikowane były, począwszy od 1961 roku, jako specjalne numery "Przeglądu Lekarskiego". Wydawane były z inicjatywy i pod opieką Józefa Bogusza, Antoniego Kępińskiego, Stanisława Kłodzińskiego i Jana Masłowskiego. Ukazywały się przez równe 30 lat. Złożyło się na nie w sumie 31 tomów, zawierających ponad tysiąc artykułów opracowanych przez prawie 460 autorów.

W części naukowej obchodów, publikację "Księga pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944" prezentuje w nagraniu ks. dr Lucjan Bielas.

Polecamy również
Nie siłą, lecz rozumem rozjaśnia się ciemności. UJ honoruje ks. Adama Bonieckiego
Nie siłą, lecz rozumem rozjaśnia się ciemności. UJ honoruje ks. Adama Bonieckiego
81. rocznica akcji przeciwko krakowskim profesorom. UJ oddaje hołd ofiarom
81. rocznica akcji przeciwko krakowskim profesorom. UJ oddaje hołd ofiarom
Najstarsi studenci UJ zainaugurowali nowy rok akademicki w sieci
Najstarsi studenci UJ zainaugurowali nowy rok akademicki w sieci
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj