Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowski Panel Klimatyczny z perspektywy środowiska akademickiego

Krakowski Panel Klimatyczny z perspektywy środowiska akademickiego

Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej? To wiodące pytanie zadane podczas Krakowskiego Panelu Klimatycznego - dużego i niezwykle ważnego wydarzenia, które odbywa się w naszym mieście. Na czym polega panel? I najważniejsze z perspektywy środowiska akademickiego - jaka jest rola krakowskich uniwersytetów w procesie transformacji klimatycznej?

Wszyscy mamy świadomość wyzwań, jakie stawia przed nami globalne ocieplenie, które niesie za sobą długotrwałe zmiany klimatu. Z koniecznością ponoszenia konsekwencji tych zmian mierzymy się każdego dnia. Kryzys klimatyczny, jaki jest ich konsekwencją, przejawiają się w coraz częściej obserwowanych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, które wywierają negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców i mogą wywołać długofalowe skutki zdrowotne.

Kraków jednoznacznie stawia na transformację klimatyczną, a celem jest neutralność klimatyczna, osiągnięta jak najszybciej, ale w warunkach sprawiedliwej, efektywnej i społecznie akceptowanej transformacji. Od 2019 roku Kraków współpracuje z europejską społecznością wiedzy i innowacji na rzecz klimatu Climate-KIC. Nasze miasto jako jedyne w tej części Europy uczestniczy w projekcie "Deep Demonstrations of Healthy, Clean Cities", którego zadaniem jest długoterminowe wsparcie miast w rzeczywistej transformacji do neutralności klimatycznej poprzez zmiany systemowe, wykorzystujące innowacje.

Zasady panelu

Krakowski Panel Klimatyczny jest poświęcony zmianom klimatu i neutralności i klimatycznej miasta. Ma dać odpowiedź na pytanie: jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej? Wydarzenie trwa od kwietnia do czerwca.

12 czerwca 2021 roku odbędzie się ostatnie spotkanie, podczas którego wybrani losowo reprezentatywni przedstawiciele mieszkańców miasta wskażą jakie działania należy podjąć, aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianą klimatu. Zadanie nie jest proste, dlatego proces tworzenia rekomendacji przez Panelistów i Panelistki był poprzedzony trzema spotkaniami edukacyjnymi, podczas których wypowiadali się eksperci – naukowcy, reprezentanci organizacji międzynarodowych, specjaliści z dziedziny energetyki. Głos zabrali także przedstawiciele rządu i Urzędu Miasta Krakowa.

Dyskusję, która ułatwiła wypracowanie najlepszych rekomendacji proklimatycznych dla Krakowa, prowadzono w małych grupach. Te rekomendacje, które uzyskają min. 80% poparcie i leżą w kompetencjach samorządu, Prezydent Miasta uzna za wiążące. Krakowski Panel Klimatyczny nie jest ani pierwszym, ani ostatnim działaniem Miasta dotyczącym adaptacji do zmian klimatu, to kolejny etap wieloletniego procesu, w którym uczestniczymy wszyscy – mieszkańcy i mieszkanki.

Rola środowiska akademickiego w transformacji klimatycznej

Bezsprzecznie można stwierdzić, że jest ogromna. Krakowskie uniwersytety tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne, a to one będą kluczowe w procesie transformacji klimatycznej. Urząd Miasta Krakowa współpracuje już z naukowcami w tym zakresie.

Drugim niezwykle istotnym obszarem współdziałania powinna być edukacja proklimatyczna. Warto, aby odbywała się ona zarówno w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, jak i na uczelniach wyższych. Często młodzi ludzie mają świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Jednak konieczne jest uzupełnianie wiedzy podczas dodatkowych zajęć, warsztatów czy konferencji. W dobie społeczeństwa informacyjnego, w której znalezienie rzetelnych źródeł jest niezwykle trudne, to rolą środowiska akademickiego jest pokazywać młodym właściwy kierunek, uczyć krytycznego myślenia, mówić o problemach współczesnego świata i inspirować do zmian, zgłaszania pomysłów, tworzenia rozwiązań oddolnych i szeroko pojętej partycypacji społecznej.

Dodatkowe informacje dostępne są na:

Polecamy również
Na UJ obradowało prezydium ZG Akademickiego Związku Sportowego
Na UJ obradowało prezydium ZG Akademickiego Związku Sportowego
Badacze z MCB UJ zbadają mikrobiologiczny odcisk palca Krakowa
Badacze z MCB UJ zbadają mikrobiologiczny odcisk palca Krakowa
Rektorzy Coimbra Group dyskutują nad transformacjami w szkolnictwie wyższym
Rektorzy Coimbra Group dyskutują nad transformacjami w szkolnictwie wyższym
List rektora UJ do małopolskiej kurator oświaty
List rektora UJ do małopolskiej kurator oświaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj