Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant Tango dla dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej

Grant Tango dla dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej

W ramach 5. edycji konkursu Tango do finansowania zakwalifikowano projekt badawczy "Hydrożelowe materiały hybrydowe do zastosowań w terapii osteoporozy i/lub regeneracji kości" kierowany przez dr hab. Joannę Lewandowską-Łańcucką z Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidziany czas trwania projektu wynosi 15 miesięcy.


Konkurs Tango to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN) będące odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. Program adresowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez NCN. Wyłonione w konkursie projekty są w całości finansowane przez NCBR.

Celem przedsięwzięcia dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej z Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów jest rozwijanie opracowanej w ramach projektu bazowego metodologii otrzymywania wielofunkcyjnych materiałów hydrożelowych, a także przeprowadzenie poszerzonego panelu badań biologicznych in vitro. Starzejące się społeczeństwo oraz dynamiczny rozwój cywilizacji sprzyjający niezdrowemu stylowi życia prowadzą do wielu schorzeń i urazów układu kostnego, zwiększając zapotrzebowanie na nowe biomateriały, które zapewniłyby aktywne uzupełnienia powstałych ubytków. W ramach projektu zaplanowano badania nad dwoma typami materiałów hybrydowych dedykowanych do odbudowy niewielkich ubytków kostnych w tym także stomatologicznych i osteoporotycznych. Projekt będzie obejmował również krytyczne prace koncepcyjne mające na celu dokonanie analizy rynku w zakresie komercyjnego wykorzystania jego rezultatów, a także ochronę własności intelektualnej uzyskanych produktów.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Polecamy również
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Studentka UJ laureatką  programu "Nowe technologie dla dziewczyn"
Studentka UJ laureatką programu "Nowe technologie dla dziewczyn"
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą <span lang="en">Frans Habraken Best Paper Award 2021</span>
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj