Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa metoda hodowli pokarmu dla młodych ryb opracowana na UJ

Nowa metoda hodowli pokarmu dla młodych ryb opracowana na UJ

Zespół naukowców z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracował metodę hodowli wrotków z rodzaju Lecane, które stanowią alternatywę w żywieniu narybku. Młode ryby karmione uzyskanym nową metodą wysokiej jakości pokarmem wykazywały wyraźnie wyższą przeżywalność i żywotność.

 

Dobranie odpowiedniego, najlepiej żywego, pokarmu jest niezwykle istotne dla właściwego rozwoju narybku. Tym terminem określa się młode (do pierwszego roku życia), małe ryby, które po zużyciu zawartości woreczka żółtkowego rozpoczęły samodzielne zdobywanie pokarmu. Zarówno okres larwalny jak i narybkowy są istotnymi etapami rozwoju ryb, wpływającymi na kondycję i przeżywalność osobnika dorosłego. Dlatego też zagwarantowanie odpowiednich warunków w tym czasie jest niezmiernie ważne. Jednym z problemów z jakim mierzą się hodowcy ryb jest odpowiedni pokarm dla narybku, gwarantujący przeżycie oraz prawidłowy rozwój. To w jaki sposób i czym karmić młode w dużej mierze zależy od gatunku. Jednak odpowiedni dobór pokarmu jest dużo bardziej skomplikowany niż w przypadku dorosłych osobników. Hodowcy często zauważają, iż narybek jest dosyć wybredny i chimeryczny jeśli chodzi o pobieranie pokarmu.

Najprostszym sposobem jest użycie gotowego suchego pokarmu, który zgodnie z informacją od większości producentów, jest odpowiednio zbilansowany i przygotowany. Pomimo, iż w wielu przypadkach faktycznie pokarm ten jest doskonałej jakości, nie gwarantuje on odpowiedniego odżywiania. Bardzo często młode ryby nie są zainteresowane suchym i "nie poruszającym" się pokarmem. W szczególności podawanie martwego pokarmu gatunkom ryb drapieżnych może prowadzić do zaburzeń rozwojowych związanych z koniecznością zmiany behawioru. Ponadto układ pokarmowy wylęgu jest słabo wykształcony i przyjmowany pokarm jest słabo przyswajany.

Uważa się, że obecność żywego pokarmu w diecie poprawia przyswajalność pokarmu dzięki enzymom trawiennym pochodzącym z przewodów pokarmowych ofiar. Ponadto, suchy pokarm często unosi się na wodzie i maleńkie ryby nie maja na tyle siły, aby do niego dotrzeć. Najbardziej atrakcyjny jest pokarm żywy. Jednym z najczęściej stosowanych jest  Artemia (rodzaj skorupiaków). Jednak ze względu na stosunkowo duże rozmiary (min. 425 µm) Artemia nie nadaje się do karmienia wylęgu drobnych ryb. Ponadto, jest to gatunek słonowodny, co bardzo ogranicza jego zastosowanie w hodowlach słodkowodnych, gdyż już po kilku godzinach po przeniesieniu do słodkiej wody aktywność Artemii jest znacząco ograniczona, przez co przestaje być postrzegana jako ofiara. W akwakulturach stosuje się też na masową skalę wrotki z rodzaju Brachionus. Od ponad 30 lat trwają badania dotyczące optymalizacji ich hodowli, jednak nadal napotykają one wiele ograniczeń.

Często zooplanktonowe organizmy, które ze względu na małe rozmiary stanowią najważniejszy pokarm, niezbędny do wychowu młodych ryb pozyskiwany jest samodzielnie przez akwarystów ze zbiorników wodnych. Połów taki jest sortowany pod względem wielkości i po ustabilizowaniu temperatury podawany do akwarium. Wiąże się to z ryzykiem wpuszczenia do akwarium niechcianych mikroorganizmów i innych szkodliwych zanieczyszczeń. Ponadto taki pokarm nie nadaje się do dłuższego przetrzymywania.

Rozwiązanie z UJ - wrotki z rodzaju Lecane

okładka broszury informacyjnej

Zespół naukowy z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii UJ opracował metodę hodowli wrotków z rodzaju Lecane. Ze względu na fakt, iż organizmy te związane są głównie ze środowiskiem dennym, wykazują większą odporność na niski poziom tlenu rozpuszczonego i podwyższone stężenie jonów amonowych. Przez lata badane były różne modyfikacje składu pokarmu dla wrotków, które doprowadziły do opracowania zbilansowanego schematu żywieniowego hodowli gwarantującego uzyskanie w krótkim czasie dużej ilości wrotków o bardzo wysokiej jakości odżywczej. W chronionej patentem hodowli naukowcy z UJ uzyskują co najmniej 10-krotnie wyższe zagęszczenie wrotków w porównaniu ze standardowymi hodowlami wrotków z rodzaju Brachionus.

Karmione odpowiednio zbilansowanym pokarmem bogatym m.in. w witaminy i kwasy tłuszczowe, wrotki stają się niezwykle cennym pożywieniem dla młodych ryb i poprawiają ich kondycję.

Dotychczas wrotki uzyskane zgodnie z opracowaną metodą testowane były jako pokarm dla narybku dla wylęgu boleni oraz dla danio pręgowanego (Danio rerio). Narybek karmiony żywym pokarmem wykazywał wyraźnie wyższą przeżywalność i żywotność. Ponadto, zespół naukowy od lat współpracuje z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą i dostarcza wrotki jako pokarm dla niesporczaków. Ze względu na krótki cykl życia, łatwość i szybkość reprodukcji oraz genetyczną homozygotyczność, wrotki wykorzystywane są także jako materiał badawczy m.in. w badaniach toksykologicznych, biomedycznych, ewolucyjnych  i ekologicznych.

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ poszukuje podmiotów zainteresowanych zastosowaniem wrotków z rodzaju Lecane jako pokarmu dla narybku i w hodowlach innych zwierząt.

Pliki do pobrania
pdf
Broszura informacyjna na temat hodowli wrotków
Polecamy również
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Profesor Krzysztof Pyrć uhonorowany medalem Polskiej Akademii Nauk
Profesor Krzysztof Pyrć uhonorowany medalem Polskiej Akademii Nauk
Olbrzymi sukces pierwszego hackatonu w Szpitalu Uniwersyteckim
Olbrzymi sukces pierwszego hackatonu w Szpitalu Uniwersyteckim
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj