Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW

Profesor Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW

Były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Kistryn został wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na przewodniczącego tego gremium wybrano prof. Marcina Pałysa, byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei drugą wiceprzewodniczącą została prof. Grażyna Borkowska z Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.


Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Współdziała z ministrem edukacji i nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego. Zgodnie ze statutem Rada wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty. Może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni.

W skład tego 30-osobowego gremium w kadencji 2022-2025 wchodzi 14 nauczycieli akademickich wybranych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 3 przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel instytutów badawczych i przedstawiciel państwowych instytutów badawczych, przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz, 4 studentów, 2 doktorantów, 2 przedstawicieli pracowników wybranych przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych oraz 2 przedstawicieli pracodawców wybranych przez reprezentatywne organizacje pracodawców.

Prof. Stanisław Kistryn po ukończeniu studiów na UJ (1984) odbył studia doktoranckie na Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu, uzyskując stopień doktora w 1990 roku. Na stałe związany z Instytutem Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ (IF UJ). Pracował okresowo m.in. w ETH, Centrum Badawczym w Juelich (Niemcy) oraz KVI Groningen (Holandia). W latach 2012-2020 był prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, a obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa.

Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz, testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych, zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia). Współautor ponad 200 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej cytowanych ponad 2,8 tys. razy, współautor ponad 220 komunikatów w materiałach konferencyjnych oraz ponad 280 przyczynków w raportach rocznych różnych instytucji. Współrealizator 23 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Był członkiem wielu komitetów i grup eksperckich, w tym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW i Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW. Pełnił funkcję skarbnika w dyrekcji sieci uniwersyteckiej The Guild, a obecnie piastuje analogiczne stanowisko w Zarządzie zrzeszenia Una Europa. Był przewodniczącym, a obecnie jest honorowym przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 2017 członek prezydium Zarządu Głównego), Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i Komitetu Fizyki PAN (przewodniczący sekcji ds. współpracy międzynarodowej) oraz rad naukowych wielu polskich instytucji naukowych. Do roku 2022 był przewodniczącym zespołu koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Polecamy również
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021
Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże

Widok zawartości stron Widok zawartości stron