Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Krzysztofa Zamorskiego

Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Krzysztofa Zamorskiego

Profesor Krzysztof Zamorski - niestrudzony badacz, charyzmatyczny wykładowca, innowacyjny i skuteczny organizator życia naukowego i dydaktyki uniwersyteckiej - otrzymał w czwartek 23 marca srebrny medal "Plus ratio quam vis". Uhonorowany przez wiele lat związany był z Wydziałem Historycznym UJ, a także Biblioteką Jagiellońską, którą przeprowadził przez skomplikowany proces komputeryzacji oraz rozbudowy, wprowadzając ją w XXI wiek.

Uczestników spotkania w Librarii Collegium Maius powitał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel, który przypomniał zebranym ideę medalu "Plus ratio quam vis", przyznawanego osobom szczególnie zasłużonym za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy uczelni. Rektor UJ podkreślił, że najstarsza polska uczelnia uhonorowała prof. Krzysztofa Zamorskiego w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe na polu demografii historycznej i teorii historii oraz pracę na rzecz czasopisma „Historyka”, które dzięki jego wysiłkom stało się rozpoznawalnym międzynarodowo, ogólnopolskim głosem środowiska historyków i metodologów nauk historycznych. Profesor Popiel wśród zasług bohatera dzisiejszej uroczystości wymienił też jego inicjatywę i zaangażowanie w organizację Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski oraz zasługi dla Biblioteki Jagiellońskiej.

Zaszczyt wygłoszenia laudacji na cześć prof. Krzysztofa Zamorskiego przypadł dr hab. Marcie Kurkowskiej-Budzan, prof. UJ, która wskazała, że całe jego dorosłe życie splata się z najnowszą historią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodała, że już podczas studiów zetknął się z nietuzinkowymi wykładowcami i wybitnymi badaczami. Z plejady krakowskich naukowców szczególną rolę w życiu młodego historyka odegrała prof. Helena Madurowicz-Urbańska, która ukształtowała jego naukowy warsztat i wpłynęła na kierunki zainteresowań badawczych.

Laudatorka przypomniała również, że prof. Krzysztof Zamorski już jako młody asystent odbył staże w Genewie, Paryżu i Nowym Jorku. Każdy z tych wyjazdów przyniósł nowe doświadczenia, kontakty i zapoczątkował wieloletnie przyjaźnie z twórcami nowoczesnej historiografii. - Pobyty w znakomitych ośrodkach uformowały naukowca i nauczyciela akademickiego, który w drodze ku prawdzie poszukiwał różnych dróg, nie bał się nowinek, także technologicznych, odważnie przełamywał schematy, również na gruncie dydaktyki. Tak jak wtedy, kiedy po powrocie z Nowego Jorku na początku lat 90. stworzył rewolucyjną reformę programu studiów historycznych - mówiła profesor Kurkowska-Budzan.

W dalszej części laudacji nawiązała do lat 1993-2003, w których prof. Krzysztof Zamorski był dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej i podjął się trudnego wyzwania, jaki było wprowadzenie „Jagiellonki” w XXI wiek. Zdaniem dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan, prof. UJ komputeryzacja i rozbudowa biblioteki o nowe skrzydło to bezspornie jedne z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Po 10 latach pełnienia funkcji dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej powrócił do intensywnej pracy naukowej i dydaktycznej w Instytucie Historii. I znów w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe kadry naukowe podjął się stworzenia na Wydziale Historycznym nowoczesnych studiów doktoranckich. Już kilka lat wcześniej pod jego skrzydła trafili pierwsi doktoranci. Profesor Zamorski, ze względu na swój talent dydaktyczny i charyzmatyczną osobowość, miał i ma olbrzymi wpływ na studentów. Nie spotkałam jeszcze absolwenta studiów w Instytucie Historii, który nie pamiętałby profesora i nie pamiętał go dobrze. Jego poważne, a zarazem nacechowane życzliwością, zindywidualizowane, wspierające podejście do każdego studenta i studentki stanowi wzór postawy uniwersyteckiego nauczyciela - dodała profesor Kurkowska-Budzan.

Czwartkowa uroczystość była okazją do wręczenia prof. Krzysztofowi Zamorskiemu księgi pamiątkowej "Historia jest polifoniczna" (red. Marta Kurkowska-Budzan, Jakub Muchowski, Marcin Stasiak, Rafał Swakoń). Idea niniejszego tomu narodziła się w 2022 roku, kiedy to uhonorowany dziś medalem "Plus ratio quam vis" obchodził jubileusz 70. urodzin. Księgę rozpoczyna obszerny wywiad biograficzny, z którego czytelnicy dowiedzą się o szczegółach jego naukowej i zawodowej kariery, poznają ludzi i instytucje, z którymi był związany. W dalszej części uczeni reprezentujący różne nurty badawcze, w tym m.in. teorię, metodologię i historię historiografii, demografię historyczną czy historię społeczną i antropologię historyczną, przygotowali teksty komentujące współczesną kulturę i naukę historyczną. Na końcu księgi umieszczono listę rozpraw doktorskich powstałych pod kierunkiem prof. Krzysztofa Zamorskiego.

- Trudno mi w tej chwili zebrać myśli. Wiem jedno. Zaszczyt, który mnie spotkał w postaci jednego z najważniejszych odznaczeń, jest dla mnie wspaniałym, aczkolwiek nieoczekiwanym ukoronowaniem służby dla uniwersytetu. Moi przyjaciele i uczniowie dołączyli księgę pamiątkową. Wszystkim autorom najserdeczniej dziękuję. Cieszę się, że tak wielu z nich zadało sobie trud przybyć do nas w tak ważnym dla mnie dniu - powiedział prof. Krzysztof Zamorski.

Profesor w swoim wystąpieniu wiele uwagi poświecił historyczności - tej części umysłu człowieka, która fundowana jest przez przeszłość. Przedstawił kilka migawek ze swojej przeszłości na Uniwersytecie Jagiellońskim, które go uformowały i dały mu siłę. Przytoczył m.in. wspomnienia związane ze spotkaniem, które odbyło się późną jesienią 1984 roku w gabinecie ówczesnego rektora UJ prof. Józefa Gierowskiego, a którego był sekretarzem. Grupa przedstawicieli wydziałów już wtedy rozpoczęła przygotowania do jubileuszu odnowienia uczelni w 2000 roku. Już wówczas padła propozycja budowy trzeciego kampusu, co bardzo go zaskoczyło.

- Patrzyłem na padający śnieg i wyobrażałem sobie to, co działo się wokół: puste półki, wlekące się inwestycje. Nie było cegieł, betonu, niczego. A tutaj mówi się o budowie trzeciego kampusu. Ba, nawet planowano wtedy nowy ogród botaniczny. Profesor Gierowski jest zatem człowiekiem, który zadał pracę kolejnym pokoleniom i rektorom, bo jego zadanie wykonywali kolejno Andrzej Pelczar, Aleksander Koj oraz niezastąpiony i wspaniały Franciszek Ziejka - mówił profesor Zamorski.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Kazimierza Kostaneckiego

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Kazimierza Kostaneckiego

Uczczono rocznicę wznowienia działalności UJ po II wojnie światowej

Uczczono rocznicę wznowienia działalności UJ po II wojnie światowej

Muzeum UJ wkrótce skończy 60 lat i zapowiada huczny jubileusz

Muzeum UJ wkrótce skończy 60 lat i zapowiada huczny jubileusz

Opłatek środowiska akademickiego Krakowa [ZDJĘCIA]

Opłatek środowiska akademickiego Krakowa [ZDJĘCIA]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron