Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej

Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej

Do Uniwersytetu Jagiellońskiego wpłynęły decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych po ponownym rozpatrzeniu. Władze najstarszej polskiej uczelni zakwestionowały wcześniejsze oceny jakości działalności naukowej w 18 z 28 dyscyplin. Przypomnijmy, że po raz pierwszy przedmiotem ewaluacji nie była ocena działalności naukowej wydziałów, ale osiągnięcia naukowców reprezentujących daną dyscyplinę.

Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe od najwyższej A+, poprzez A, B+, B, aż do najniższej - C w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od uzyskanej kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych. Od niej uzależniona jest także kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Jak już informowaliśmy, Uniwersytet Jagielloński uzyskał ocenę A+ w 4 dyscyplinach, A w 7 dyscyplinach oraz B+ w 17 dyscyplinach. Po zakończeniu podstawowego etapu ewaluacji i kategoryzacji w lipcu 2022 roku podmioty niezadowolone z wyniku mogły złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z tej możliwości skorzystały władze UJ i podważyły decyzje resortu nauki w 18 przypadkach.

W wyniku odwołania złożonego przez Uniwersytet Jagielloński, Ministerstwo Edukacji i Nauki uchyliło pierwotne rozstrzygnięcia w 7 z 18 dyscyplin naukowych. Najwyższą kategorię naukową A+ przyznano dyscyplinie informatyka w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze. Docelowo kategorię naukową A otrzymały dyscypliny: literaturoznawstwo, nauki medyczne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, astronomia oraz nauki o ziemi i środowisku. Niezmienna po ponownym rozpatrzeniu została ocena 11 dyscyplin naukowych: archeologii, filozofii, historii, nauk o kulturze i religii, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, nauk prawnych, nauk socjologicznych, matematyki oraz nauk biologicznych.

O komentarz do wyników procedury odwoławczej poprosiliśmy prorektora UJ ds. badań naukowych prof. Piotra Kuśtrowskiego. W jego opinii niespełna 40 proc. sukcesu w odniesieniu do liczby złożonych odwołań może cieszyć, ale generalnie wynik uzyskany przez Uniwersytet Jagielloński w ostatniej ewaluacji należy uznać za mocno niesatysfakcjonujący.

- Kategoria B+ przyznana aż 11 dyscyplinom zakorzenionym w większości głęboko w tradycji badań uprawianych na uczelni, która pozycjonuje je jako przeciętne wśród ocenianych w kraju jednostkodyscyplin, skłania do refleksji. Tym głębszej, iż wynik ten stoi częstokroć w sprzeczności z światowymi rankingami dyscyplinowymi, w których odnaleźć je można na wiodących miejscach wśród z rzadka notowanych tam polskich podmiotów. Z pewnością musimy wyciągnąć wnioski w stosunku do pewnych aspektów wydajności naukowej pracowników uniwersytetu. Chciałbym jednak mieć głębokie przekonanie, że - proponując zmiany zmierzające do uzyskania poprawy pozycji w przyszłej ewaluacji, której zasady po upływie 15 miesięcy od startu kolejnego okresu oceny są nadal nieznane - będziemy dążyć do osiągnięcia celu definiowanego jako doskonałość naukowa. Biorąc udział w krajowych zawodach na mistrza optymalizacji w zakresie wypełnienia slotów przy możliwie najniższej liczbie pracowników wchodzących w skład ocenianej dyscypliny, nadal będziemy trwonić nasz potencjał naukowy - przekonuje prof. Piotr Kuśtrowski.

Ostateczne wyniki ewaluacji za lata 2017-2021:

  • nauki humanistyczne: archeologia B+, filozofia A, historia B+, językoznawstwo B+, literaturoznawstwo A, nauki o kulturze i religii B+, nauki o sztuce A,
  • nauki inżynieryjno-techniczne: informatyka techniczna i telekomunikacyjna B+,
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu: nauki farmaceutyczne B+, nauki medyczne A, nauki o zdrowiu B+,
  • nauki społeczne: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna A, ekonomia i finanse B+, nauki o bezpieczeństwie A+, nauki o komunikacji społecznej i mediach B+, nauki o polityce i administracji A, nauki o zarządzaniu i jakości A, nauki prawne A, nauki socjologiczne B+, pedagogika B+, psychologia A+,
  • nauki ścisłe i przyrodnicze: astronomia A, informatyka A+, matematyka A, nauki biologiczne A, nauki chemiczne A+, nauki fizyczne A+, nauki o ziemi i środowisku A.
Polecamy również
Postępuje modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Postępuje modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Widok zawartości stron Widok zawartości stron