Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybitny chemik z medalem Merentibus UJ

Wybitny chemik z medalem Merentibus UJ

22 maja odbyła się uroczystość przyznania medalu Merentibus prof. Olivierowi Martin, wybitnemu szwajcarskiemu chemikowi związanemu z Uniwersytetem w Orleanie. Odznaczenie przyznawane jest przez Senat UJ osobom, organizacjom lub instytucjom zarówno z kraju, jak i z zagranicy w uznaniu ich szczególnych zasług dla najstarszej polskiej uczelni. Uroczystości przewodniczył prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski.

– Współpraca naukowa i dydaktyczna pomiędzy Uniwersytetem w Orleanie i Uniwersytetem Jagiellońskim została zainicjowana jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku przez profesor Claudine Kiedę, ówczesnego dyrektora Instytutu Biofizyki Molekularnej (IMB) CNRS oraz profesora Karola Musioła, późniejszego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowa współpraca w zakresie nauk fizycznych i biofizycznych z czasem rozszerzyła się na nauki chemiczne, prawne i medyczne. Pomysłodawcą i wieloletnim koordynatorem współpracy naukowej i dydaktycznej w zakresie nauk chemicznych był ze strony francuskiej profesor Olivier Martin. Jako koordynator ze strony polskiej mogłam od samego początku, tj. od roku 2006 śledzić ogromne zaangażowanie profesora Oliviera Martin w rozwój tej współpracy – mówiła wygłaszająca laudację prof. Grażyna Stochel z Wydziału Chemii UJ.

– Profesor Olivier Martin brał udział praktycznie we wszystkich istotnych elementach współpracy pomiędzy obu uczelniami poczynając od opracowania programu wspólnych studiów,  poprzez prowadzenie wykładów i seminariów w UJ i opiekę nad stażami badawczymi polskich studentów w laboratoriach Instytutu ICOA w Orleanie, promotorstwo prac magisterskich i doktorskich, aż po organizację wizyt dydaktycznych polskiej kadry naukowej w Orleanie. Dużą uwagę poświęcał również koordynacji  programu na Uniwersytecie w Orleanie, a także poszukiwaniu możliwości finansowania badań i pobytów studentów francuskich w Polsce oraz polskich we Francji. Dzięki jego zaangażowaniu wielu naszych absolwentów uzyskało możliwość wykonania pracy doktorskiej lub odbycia stażu naukowego w uczelniach francuskich, instytutach CNRS lub jednostkach badawczych powiązanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym – podkreśliła prof. Stochel w dalszej części swojego wystąpienia.

Dziękując za wyróżnienie prof. Martin wyraził radość i satysfakcję z wieloletniej owocnej współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wymieniając wśród nich m.in. prof. Grażynę Stochel, prof. Claudine Kiedę oraz prof. Karola Musioła, a także, ogólnie rzecz biorąc, z Wydziałem Chemii UJ, którego partnerstwo z Uniwersytetem w Orleanie zaowocowało, jak podkreślił, m.in. publikacją 40 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych.

- Współpraca pomiędzy Uniwersytetem w Orleanie a Uniwersytetem Jagiellońskim, nawiązana dzięki profesorowi Martin umożliwiła trwającą od wielu lat wymianę studencką i naukową. Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni – podsumował prorektor UJ prof. Piotr Kuśtrowski.

Profesor Olivier Martin urodził się w Szwajcarii. Studia z zakresu inżynierii chemicznej ukończył  w Federal Institute of Technology (EPF) w Lozannie. Doktorat z chemii obronił na Uniwersytecie w Genewie. Dwuletni staż podoktorski odbył w Carbohydrate Research Institute w Queen’s University w Kingston (Kanada). W latach  1984–1996 pracował jako profesor chemii w State University of New York w Binghamton, w USA, a w latach 1991–1992, w ramach stażu naukowego pracował w Instytucie CERMAV CNRS w Grenoble we Francji. W  1997 roku został zatrudniony na stanowisku profesora chemii w Uniwersytecie w Orleanie, a w 2006 roku został wybrany na dyrektora Instytutu Chemii Organicznej i Analitycznej CNRS (ICOA). Od 2018 r. jest profesorem emerytowanym w Uniwersytecie w Orleanie.

Zainteresowania naukowe profesora Oliviera Martin dotyczą chemii organicznej i chemii medycznej. Profesor jest uznanym w świecie specjalistą z zakresu chemii węglowodanów.  Jest autorem lub współautorem 130 publikacji w uznanych czasopismach międzynarodowych i współautorem 7 patentów. W czasie swojej kariery wypromował 24 doktorów nauk chemicznych oraz był opiekunem 21 staży podoktorskich.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 42. rok akademicki

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 42. rok akademicki

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”

Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron