Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Jacek Purchla nowym przewodniczącym jury Nagrody Europa Nostra

Prof. Jacek Purchla nowym przewodniczącym jury Nagrody Europa Nostra

Prof. Jacek Purchla zostanie nowym przewodniczącym jury Europejskiej Nagrody Dziedzictwa - najważniejszego wyróżnienia w obszarze europejskiego dziedzictwa kulturowego, przyznawanego od 2002 roku przez organizację Europa Nostra. Jednocześnie od 2018 roku prof. Purchla pełni funkcję wiceprezesa tej organizacji.Europa Nostra została założona 29 listopada 1963 roku w Paryżu. Od tego czasu prowadzi działalność w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w ramach bliskiej współpracy z Unią Europejską, Radą Europy, UNESCO oraz innymi międzynarodowymi instytucjami. Aktywność w ponad 40 krajach czyni ją największą i najliczniej reprezentowaną organizacją w tej dziedzinie na terenie Europy.

Europejska Nagroda Dziedzictwa została ustanowiona przez Komisję Europejską w 2002 roku i od tego czasu jest przyznawana przez Europa Nostra za najlepsze praktyki w zakresie ochrony i ulepszania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami w całej Europie, zwiększania świadomości społecznej i uznania dla europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz zachęca do dalszego doskonalenia tego typu inicjatyw.

Co roku nagrody przyznawane są trzydziestu wybitnym osiągnięciom w obszarze dziedzictwa kulturowego, z czego pięć to nagrody główne w wysokości 10 tys. euro. Ponadto Nagroda Publiczności przyznawana jest jednemu z wybranych zwycięzców nagrody w wyniku głosowania internetowego przeprowadzonego przez Europa Nostra.

Jacek Purchla jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Instytutem Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, którego jest założycielem i w latach 1991–2017 był dyrektorem. Doktor honoris causa Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska. Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i redaktor „Rocznika Krakowskiego”.

Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. Członek licznych organizacji i stowarzyszeń, między innymi Comité international d’histoire de l’art (członek tytularny), ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label (Znak Dziedzictwa Europejskiego). W latach 2000-2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO (2015-2020), a w latach 2016-2017 przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Polecamy również
Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Widok zawartości stron Widok zawartości stron