Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Analiza interesariuszy to niezbędna kompetencja w profesjonalnym zarządzaniu firmą, projektem, instytucją publiczną czy organizacją non-profit. Dr Anna Sławik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz najnowszą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, stworzyła aplikację webową MISS®, która dostarcza wskazówki, w jaki sposób myśleć o interesariuszach i jak wybrać tych, na których warto skupić swoja uwagę i zasoby.

MISS® to akronim od Metodology of Identification of Strategic Stakeholders. Metoda ta została przetestowana w różnych organizacjach oraz doceniona przez praktyków biznesu. Aplikacja MISS®, jako jedno z niewielu bezpłatnie dostępnych narzędzi na rynku, łączy podejście naukowe z praktyczną funkcjonalnością. Dzięki temu pomaga identyfikować najważniejszych interesariuszy, co przekłada się na poprawę jakości podejmowanych decyzji, minimalizację ryzyka oraz budowanie skutecznych i trwałych relacji. Narzędzie świetnie sprawdzi się też w badaniach naukowych, m.in. dotyczących percepcji interesariuszy w różnych organizacjach i projektach oraz jej wpływu na rezultaty wyborów strategicznych.

- MISS® to metoda analizowania interesariuszy, która pomaga organizacjom zidentyfikować te podmioty, które naprawdę mają znaczenie dla ich działalności i realizowanych projektów. Aplikacja w przystępny sposób prowadzi przez proces identyfikowania i priorytetyzacji interesariuszy, a także pozwala powiązać konkretnych interesariuszy z celami organizacji, aby lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa - mówi dr Anna Sławik z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, autorka innowacyjnego narzędzia.

Dr Anna Sławik w szczególności zachęca zarządzających startupami i początkujących przedsiębiorców do projektowania biznesu w taki sposób, aby generował wartość dla różnych grup interesariuszy. To z myślą o nich przygotowała animację prezentującą metodę MISS®, którą zamieściliśmy poniżej.

- W zasadzie są dwa czynniki warunkujące powodzenie startupów: pomysł biznesowy i wsparcie interesariuszy. Przy czym ten drugi ma decydujące znaczenie dla sukcesu firmy w długim okresie - dodaje.

Dr Anna Sławik prowadzi również konsultacje oraz dedykowane warsztaty z zakresu analizy interesariuszy, projektowania modeli biznesowych czy formułowania mierzalnych celów powiązanych z interesariuszami.

Prototyp aplikacji webowej został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim, a jej wersja przedwdrożeniowa ze środków Centrum Transferu Technologii CITTRU.

Bezpłatną aplikację MISS® można wypróbować na stronie miss.uj.edu.pl.


Anna Sławik - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zrządzaniu strategicznym, analizie otoczenia, analizie interesariuszy, projektowaniu modeli biznesowych. Posiada duże doświadczenie praktyczne zdobyte w działach strategii i komunikacji korporacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach zarządzanie i marketing oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Członek Strategic Management Society. Zaangażowana w stałą współpracę z University of Canterbury Business School (Nowa Zelandia).

Zobacz video galerię
Polecamy również
Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron