Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Szpital Uniwersytecki w Krakowie (SU) poinformował, że Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych i działające przy nim Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości otrzymały certyfikat Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości za leczenie pacjentów bariatrycznych. To jedyny tego typu ośrodek w południowej Polsce oferujący pełnoprofilową diagnostykę i opiekę.

Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości zostało powołane 1 września 2020 roku. Jednostka, którą od początku kieruje prof. Piotr Major, oferuje świadczenia obejmujące kwalifikację do zabiegu, przygotowanie i diagnostykę przedoperacyjną, edukację, hospitalizację i leczenie chirurgiczne technikami minimalnie inwazyjnymi. Całość świadczeń jest dostępna dla pacjenta w jednym ośrodku, a samo leczenie ma charakter skoordynowany.

Opieka w Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości jest w pełni zgodna z krajowymi i międzynarodowymi standardami opieki bariatrycznej. Ośrodek realizuje również nowoczesną opiekę okołooperacyjna (protokół ERAS). Model działania ośrodka jest spójny z planowanym do wdrożenia programem Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem Bariatrycznym (KOS-BAR). Sprawne działanie jednostki jest możliwe dzięki zaangażowaniu personelu: zespołu lekarzy, pielęgniarek bariatrycznych, dietetyków, psychologów oraz możliwości sprzętowych i zaplecza diagnostycznego SU. Nad całym procesem leczenia czuwa zespół koordynatorów medycznych i administracyjnych.

Główne osiągnięcia zespołu w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej to m.in. blisko 2 tys. zoperowanych chorych, ok. 1000 realizowanych porad ambulatoryjnych rocznie, liczne publikacje naukowe o tematyce chirurgii bariatrycznej i metabolicznej oraz realizacja 6 grantów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Pracownicy Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości biorą aktywny udział w tworzeniu "Standardów Opieki Bariatrycznej", "Rekomendacji w zakresie Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej", a także w działaniach edukacyjnych dla Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych (CHLO).

Polecamy również
Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron