Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki I edycji programu POMOST

FNP ogłosiła wyniki I edycji programu POMOST oferującego granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo.

Wśród 10 laureatek tego programu adresowanego do rodziców-naukowców znalazły się dwie panie z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • dr Aneta Kasza z Zakładu Biochemii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, która otrzymała środki na realizację projektu w zakresie biologii molekularnej pt. „Regulation of proteolytic activity in the Central Nervous System" w wysokości 699 000 zł;
  • dr hab. Joanna Łojewska z Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii, która otrzymała środki na realizację projektu w zakresie chemii pt. „High performance nanocomposite catalyst for structured reactors. Utilisation of exhaust gases from biogas turbines" w wysokości 796 980 zł.

Laureatką grantu wspierającego kobiety w ciąży została pani dr Marcelina Janik z Instytut Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, która uzyskała wsparcie w wysokości 15 891 zł na okres 9 miesięcy na realizację dwóch projektów pt.:

  • Wpływ glikozylacji białek adhezyjnych na oddziaływanie komórek czerniaka ocznego ze śródbłonkiem (grant na badania własne MNiSW)
  • Wpływ zahamowania syntezy struktur β(1,6) rozgałęzionych N-glikanów na właściwości adhezyjne i inwazyjno)

Ogółem tego rodzaju granty uzyskały 24 panie z różnych ośrodków naukowych w kraju.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj