Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje pracowników UJ wg ISI Web of Science

Pracownicy Wydziałów Humanistycznych oraz Przyrodniczych i Ścisłych ze względu na średnią liczbę publikacji

W trakcie Otwartego Posiedzenia Senatu UJ prorektor ds badań i współpracy międzynarodowej UJ profesor Szczepan Biliński zwrócił uwagę, że wzrost liczby publikacji w prestiżowych czasopismach przyczyni się wkrótce do wzrostu cytowalności prac powstałych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podkreślił, że dane szczegółowe na temat liczby publikacji poszczególnych pracowników wskazują, że na wszystkich wydziałach są pracownicy publikujący znacznie powyżej średniej liczby publikacji, ale także spora liczba pracowników ze skromnymi osiągnięciami na tym polu. Wystąpienie Prorektora ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej UJ na ten temat można zobaczyć na archiwalnym nagraniu Otwartego Posiedzenia Senatu UJ.

Data opublikowania: 05.10.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron