Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anna Baranowa otrzyma Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda dla krakowskiej historyczki sztuki

Mgr Anna Baranowa, pracownik Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ, otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla kultury polskiej.

Laureatka jest krytykiem i historykiem sztuki, uczennicą prof. Mieczysława Porębskiego. Zajmuje się historią i teorią sztuki XIX i XX w., zwłaszcza zagadnieniami utopii artystycznych, pokrewieństwa sztuk oraz miejsca sztuki i artysty w społeczeństwie. Na jej dorobek składa się ponad 300 recenzji, esejów, wywiadów oraz tekstów naukowych publikowanych w prasie, czasopismach specjalistycznych oraz katalogach wystaw.

"Anna Baranowa - pisała profesor Marta Wyka (UJ) - jest dobrze znana i wysoko ceniona w środowisku zawodowym historyków sztuki jako krytyczka, animatorka życia artystycznego oraz inicjatorka spotkań z twórcami. (...) Jej twórcza osobowość stanowi dobry przykład połączenia kompetencji i wiedzy z temperamentem popularyzatora sztuki oraz wiedzy o sztuce. Wymienić tutaj należy prace o Kantorze, malarzach z kręgu kapistów i symbolizmu. Baranowa jest komparatystką znakomicie rekonstruującą europejskie konteksty sztuki polskiej".

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 22 października o godz. 18 w siedzibie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki (ul. Starowiślna 29-30).

Szersza informacja  na temat laureatki jest dostępna na stronie Collegium Artium, które wnioskowało do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie nagrody.

Data opublikowania: 08.10.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj