Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Maria Dzielska wybitnym nauczycielem akademickim

16 grudnia 2011 r. w Warszawie prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nagrody dla najwybitniejszych uczonych i nauczycieli akademickich. Profesorowie: Arkadiusz Wójs, Andrzej Kowalczyk i Andrzej Kadłuczka wyróżnieni zostali za osiągnięcia naukowe. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Nagrody Ministra dla wybitnych nauczycieli akademickich za całokształt dorobku otrzymało dziesięcioro naukowców. Wśród nich jest prof. Maria Dzielska z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


16 grudnia 2011 r. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego również otrzymali:

  • Nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2010 dr hab. Dariusz Kosiński, kierownik Katedry Performatyki Wydziału Polonistyki UJ, za książkę pt.:"Teatra polskie. Historie";
  • Nagrodę indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2010 roku:
    Dr hab. Adam Rycerz, adiunkt w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki Instytutu Fizyki UJ za rozprawę habilitacyjną pt.: "Elektrony Diraca w Nanostrukturach Grafenowych",
    Dr hab. Andrzej Grabowski, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ, za rozprawę habilitacyjną pt.: "Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa",
    Dr hab. Bartosz Brożek, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UJ, za książkę pt.: "The Double Truth Controversy. An Analytical Essay",
  • Nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe w 2010 roku: prof. Maria Nowakowska, dr Krzysztof Szczubiałka, dr Szczepan Zapotoczny, dr Mariusz Kępczyński, dr Dorota Jamróz, dr Anna Karewicz z Wydziału Chemii UJ za cykl publikacji pt.: "Mikro- i nanostruktury polimerowe i hybrydowe - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie";
  • Nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe w 2010 roku: prof.  Wojciech Witaliński, kierownik Zakładu Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera Instytutu Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, za publikację naukową pt.: "Molecular phylogeny of acariform mites (Acari, Arachnida): strong conflict between phylogenetic signal and long-branch attraction artifacts" (nagroda przyznana wraz z zespołem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Data opublikowania: 19.12.2011
Osoba publikująca: Kinga Mieszaniec

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj