"Trzysta trzeci" - film o prof. Franciszku Ziejce

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka w 1963 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i od tego czasu jest związany z naszą uczelnią. W 1971 r. uzyskał doktorat, a w 1991 r. tytuł profesora. Pełnił funkcje m.in. wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, dziekana Wydziału Filologicznego UJ, zaś od 1999 r. do 2005 r. rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 roku przewodniczy Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie. Pięć uniwersytetów polskich nadało mu godność doktora honoris causa.

Link do materiału wideo