Dzień otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeden z największych obiektów, jakim dysponuje nasza uczelnia - Auditorium Maximum, z trudem pomieścił wszystkich chętnych, którzy 16 marca zjawili się przy ulicy Krupniczej, aby podczas „Dnia otwartego UJ" dowiedzieć się o możliwościach studiowania na najstarszej uczelni w Polsce. Tłoczno było zarówno na prezentacjach poszczególnych wydziałów, jak i przy stanowiskach informacyjnych Działu Rekrutacji na Studia, Samorządu Studentów UJ, czy Zespołu Pieśni i Tańca "Słowianki".

Na program „Dnia Otwartego na Uniwersytecie Jagiellońskim" złożyły się wykłady otwarte, prezentacje poszczególnych wydziałów, spotkania z przedstawicielami organizacji studenckich.

Przedstawiciele Działu Rekrutacji na Studia odpowiadali na pytania związane z rekrutacją na studia, udzieli informacji o zasadach kwalifikacji, limitach przyjęć, harmonogramie rekrutacji, sposobie rejestracji na studia i na temat uwzględniania osiągnięć w olimpiadach ogólnopolskich i konkursach.

Link do materiału wideo