Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Jubileusz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

W 2020 roku minęło pół wieku od kiedy na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ powołany został do życia Instytut Biologii Molekularnej. Stworzone zostały wtedy podwaliny, na bazie których w 2002 r. wyrósł Wydział Biotechnologii, cztery lata później przemianowany na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Ubiegłoroczna pandemia uniemożliwiła zorganizowanie obchodów tego wydarzenia, które dzisiaj przyjęły formę jubileuszowej konferencji.

W imieniu władz rektorskich naszej uczelni, głos na rozpoczęcie konferencji zatytułowanej "Najnowsze osiągnięcia w biochemii, biofizyce i biotechnologii" zabrał prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych. Przemawiając w siedzibie WBBB na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił, że miniony rok uzmysłowił wszystkim, jak wiele zawdzięczamy badaniom naukowym, dzięki którym ludzkość nie jest całkowicie bezradna i bezbronna wobec sił natury.

- Opracowanie skutecznej szczepionki chroniącej organizm ludzki przed skutkami działania wirusa SARS-CoV-2 w ciągu praktycznie kilku miesięcy pozwala wierzyć w moc nauki. Nie byłoby to możliwe bez pracy rzeszy biochemików, biofizyków i biotechnologów, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy codzienną pracą zwiększają poziom zrozumienia zjawisk biomolekularnych, dzięki czemu możliwy jest szybki rozwój diagnostyki oraz skutecznych metod terapii – mówił prof. Kuśtrowski.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ jest jednym z mniejszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego - składa się z 16 zakładów oraz wydziałowej pracowni. Liczba wszystkich pracowników przekracza 250, z czego ponad 170 osób to pracownicy badawczo - dydaktyczni.

Mimo to, jak przypomniał prof. Piotr Kuśtrowski: - Poziom badań naukowych mierzony w kolejnych procesach parametryzacji polskich jednostek naukowo-badawczych doprowadził do uzyskania przez Wydział najwyższej kategorii A+, a prowadzone na nim studia na kierunku biotechnologia zajmują niezmiennie czołowe miejsca w rankingu fundacji "Perspektywy".

- Dzieje wydziału, to dzieje jego pracowników – mówiła prof. Jolanta Jura, dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ wspominając wszystkich pracowników, którzy na przestrzeni ostatnich 50 lat tworzyli najpierw instytut, a następnie wydział.

- Praca na wydziale to małe i duże wyzwania, a mierzenie się z nimi i ich przezwyciężanie budują markę naszej jednostki. Poza pracą badawczą , naszą misją jest kształcenie. Możemy pochwalić się znakomitymi studentami i doktorantami, którzy są dla nas inspiracją i mobilizują nas do rzetelnej pracy. Wydział może poszczycić się także wybitnymi absolwentami, którzy pracują w wiodących instytucjach naukowych, często nimi zarządzając – podkreślała prof. Jura.

- Dzisiejszy jubileusz nie zamyka historii wydziału, ale otwiera nowy rozdział i nowe perspektywy. Będziemy podejmować nowe wyzwania badawcze, otwierać się na ambitne oczekiwania pracowników i studentów, rozwijać współpracę zagraniczną, współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym – deklarowała dziekan WBBB UJ.

Konferencja jubileuszowa potrwa dwa dni. Będzie składała się z części historycznej, podczas której byli dyrektorzy Instytutu i dziekani wydziału przedstawią osiągnięcia jednostki oraz  pięciu sesji plenarnych. Zaplanowano także sesję posterową przedstawiającą osiągnięcia poszczególnych zespołów WBBiB oraz dokumentującą najnowsze badania prowadzone na Wydziale. a także wykład plenarny zaproszonego gościa.

W pierwszym dniu wykład wygłosił Virginijus Šikšnys z Uniwersytetu Wileńskiego – jeden z odkrywców CRISPR/Cas9 jako metody edycji genów, laureat wielu nagród, w tym m.in. norweskiej Kavli Prize z 2018 roku, którą otrzymał wraz z ubiegłorocznymi noblistkami.

Historia Instytutu Biologii Molekularnej opisana jest obszernie na stronie jubileusz.wbbib.uj.edu.pl/historia-ibm.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Poezja rozmawia z filozofią - konferencja poświęcona Adamowi Zagajewskiemu
Poezja rozmawia z filozofią - konferencja poświęcona Adamowi Zagajewskiemu
Walne zgromadzenie przedstawicieli sieci Coimbra Group
Walne zgromadzenie przedstawicieli sieci Coimbra Group
Promocja książki Haliny Zwolskiej "Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795"
Promocja książki Haliny Zwolskiej "Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795"
Wszystkie strony ekologii. Eco Kongres na Uniwersytecie Jagiellońskim
Wszystkie strony ekologii. Eco Kongres na Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron