Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji związanej z digitalizacją zbiorów berlińskich w Krakowie

Pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji związanej z digitalizacją zbiorów berlińskich w Krakowie

W dniach 23-24 listopada 2023 na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji zatytułowanej “Digital Authoring of the Berlin Collections in the Jagiellonian Library - Challenges and Perspectives”. Konferencję zorganizowano w ramach projektu flagowego “European Heritage in the Jagiellonian Library: Digital Authoring of the Berlin Collections. Core Facility (DiHeLib)”, w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Sam projekt dotyczy Kolekcji Autografów, a więc części słynnych rękopiśmiennych zbiorów pochodzących z tzw. Berlinki, czyli byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej. Celem projektu flagowego jest katalogowanie, digitalizacja i badanie rękopisów z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji.

W realizację Projektu Flagowego zaangażowane są trzy jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Filologiczny, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Biblioteka Jagiellońska, a ich kompetencjom odpowiadają trzy platformy: archiwistyczno-filologiczna, informatyczno-technologiczna i digitalizacyjno-infrastrukturalna. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: dihelib.id.uj.edu.pl.

Tematyka listopadowej konferencji była ściśle związana z celami projektu, a zakres problemowy wystąpień i dyskusji był szeroki. Dotyczyły one z jednej strony digitalizacji jako procesu związanego z konkretnymi instytucjami i zbiorami, omówiono więc problem poprawy dostępu do historycznych kolekcji, organizację i optymalizację procedur digitalizacji, digitalizację jako ekosystem i cykl życiowy, a także wyzwania stojące przed osobami zarządzającymi tymi procesami. Z drugiej strony poruszono wiele kwestii informatyczno-technicznych związanych z narzędziami AI: kwestię modelowania danych w instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, zastosowanie nauki o sieciach do modelowania danych, a także przedstawiono konkretne rozwiązania zastosowane w istniejących projektach digital humanities takich jak Brenner-Archiv, Wittgenstein Archive czy DigiPhil. Nie zabrakło także przedstawienia projektu DiHeLib, omówienia kwestii związanych z katalogowaniem części spuścizny Humboldtów z Kolekcji Autografów oraz humanistycznej refleksji nad wpływem digitalizacji na kanon literacki.

Uczestnicy konferencji mieli ponadto okazję wziąć udział w prezentacji najcenniejszych zbiorów rękopiśmiennych pochodzących z Berlinki oraz zaangażować się w prace grupy roboczej, która opracowuje rozwiązania informatyczne wykorzystywane w projekcie do stworzenia katalogu cyfrowego i bazy wiedzy ułatwiającej badanie rękopisów.

Wśród ekspertów, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, byli:

 • Carolin Schreiber, Remigiusz Stachowiak i Martin Kaun (Staatsbibliothek zu Berlin)
 • Lorna Hughes (Uniwersytet w Glasgow)
 • Sonia Wronkowska (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
 • José Tomás Palma Méndez (Uniwersytet w Murcii)
 • Martin Atzmüller (Uniwersytet w Osnabrück)
 • Joseph Wang-Kathrein (Uniwersytet w Innsbrucku, Brenner-Archiv)
 • Paweł Zarychta i Iwona Piechnik (Uniwersytet Jagielloński, DiHeLib)
 • Jörg Paulus (Uniwersytet Bauhaus w Weimarze)
 • Zsófia Fellegi i Gábor Palkó (Uniwersytet Budapeszteński ELTE)
 • Alois Pichler i Rune Jensen Falch (Wittgenstein Archive, Uniwersytet w Bergen)
 • Rebecca Hirsch (Uniwersytet w Edynburgu)
 • Klaus Kempf (Bayerische Staatsbibliothek)
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron