Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

z Collegium Medicum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2
na Uniwersytecie Jagiellońskim

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 nadal obowiązuje całą społeczność akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego nadzwyczajny tryb pracy określony w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ. Przewidywany termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego to 15 maja 2020 roku.

Zasady funkcjonowania UJ od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

więcej o

Wprowadzenie nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 roku ws. wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

więcej o

Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego do 15 maja 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkie zajęcia dydaktyczne

 

więcej o

Zasady pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegoz 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

więcej o

Przedłużenie terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 marca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

więcej o

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa w Polsce

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

więcej o

Dostosowanie prowadzenia zajęć do formy zdalnej

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

więcej o

Organizacji pracy w UJ w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Komunikat nr 8 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku w sprawie: organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

więcej o

Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Uniwersytet Jagielloński, postępując zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, stara się zapobiec zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

 

więcej o

Lista wydarzeń odwołanych z powodu zagrożenia koronawirusem

W związku z coraz szybciej rosnącą liczbą chorych zaplanowane w marcu i kwietniu wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane

 

więcej o

Rozporządzenie MNiSW ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

więcej o

Komunikat o darmowych pakietach badań dla pracowników UJ

Mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, a tym samym zapewnienie osobom zatrudnionym na uczelni jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy, zapraszamy wszystkich chętnych pracowników do skorzystania z darmowych pakietów badań, które wykonane zostaną przez Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj