Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bartosz Majcher: Na tropie ekosystemów świata

Bartosz Majcher: Na tropie ekosystemów świata

Bartosz Majcher pochodzi z Łodzi. Dlaczego wybrał Uniwersytet Jagielloński? - Zdecydował prestiż i pierwsze miejsca w rankingach. Uniwersytet jest wiodącą placówką kształcącą w zakresie ekologii i ewolucjonizmu oraz jako jedyny w Polsce prowadzi kursy specjalizujące w ekologii tropikalnej, którą się interesuję. Tereny wokół Krakowa są niezwykle cenne pod względem przyrodniczym. Na Ziemi Łódzkiej przeważają płaskie tereny, gleby piaskowe i nasadzenia sosny czarnej, będącej gatunkiem obcym. Dla przyrodnika to mało atrakcyjny krajobraz - wyjaśnia.

Kolejny bohater cyklu "Twarze UJ" studiuje biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Obecnie jest na trzecim roku studiów pierwszego stopnia. Jego praca licencjacka, pisana pod opieką dr. hab. Marcina Czanołęskiego, dotyczy wpływu różnych czynników środowiskowych na to, w co bardziej opłaca się inwestować - w liczbę czy wielkość potomstwa. Rozprawa ma również dać odpowiedź, jaką rolę odgrywa siedlisko przy wyborze konkretnej strategii życiowej. Swoje badania prowadzi na roślinach.

- Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim daje wszechstronne możliwości. Dzięki ofercie kilkuset kursów, wielu prowadzonych w języku angielskim, studenci mają możliwość wyboru tych, które są najbardziej zbliżone do ich zainteresowań. Dlatego swojego promotora poznałem już na pierwszym roku studiów. To jeden z wielu wykładowców w Instytucie Nauk o Środowisku, z którym współpraca oparta jest zasadach partnerstwa, wzorem zachodnich uniwersytetów. Podczas moich studiów w większości przypadków, gdy dany profesor zauważał moje zaangażowanie, traktował mnie na równi, z szacunkiem, pomagał się rozwijać i służył dobrą radą - przyznaje.

Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim daje wszechstronne możliwości. Dzięki ofercie kilkuset kursów, wielu prowadzonych w języku angielskim, studenci mają możliwość wyboru tych, które są najbardziej zbliżone do ich zainteresowań

Bartosz Majcher w trakcie studiów brał udział w wielu interesujących badaniach w kraju i za granicą. Przez ponad dwa lata był przewodniczącym Sekcji Botaników Koła Przyrodników Studentów UJ. Dzięki wsparciu finansowemu Rady Kół Naukowych, Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "Bratniak" oraz Funduszowi im. Jana Kochanowskiego organizował projekty i wyjazdy terenowe skupiające się na zgłębianiu zagadnień ekologii i taksonomii roślin, a także promowaniu działań ochrony przyrody. Dwukrotnie był członkiem komitetu organizacyjnego Studenckiej Konferencji Biologii Ewolucyjnej, koordynował projekty inwentaryzacji bioty porostowej w kilku ogrodach botanicznych i arboretach oraz organizował waloryzacje przyrodnicze zespołów parkowo-pałacowych na Dolnym Śląsku. Dzięki wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego brał również udział w szkoleniach organizowanych przez renomowane zagraniczne jednostki naukowe, jak Kew Gardens, Natural Environment Research Council oraz Natural History Museum w Londynie.

- Uczestniczyłem także w dwóch interesujących grantach naukowych realizowanych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Wzdłuż czterech transektów zbieraliśmy próbki nasion 7 gatunków roślin. Badaliśmy wpływ środowiskowych czynników na ich liczbę i wielkość. Wśród przyrodników istnieją bowiem wykluczające się teorie. Im wyższa wysokość, tym liczba nasion maleje, ale osiągają one większe rozmiary lub na odwrót. Nasze prace wykazały, że tego typu zależności są nie tylko ściśle zależne od danego gatunku, ale są wręcz zdominowane przez piętro roślinne i lokalne właściwości środowiska. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania manuskryptu artykułu podsumowującego te zjawiska - wyjaśnia i dodaje:

- Ciekawym projektem, w który również mnie zaangażowano, była rewitalizacja zamkniętego przez wiele lat Górskiego Ogrodu Botanicznego w Zakopanem. Do moich obowiązków należały między innymi weryfikacje gatunkowe i inwentaryzowanie roślin w ogrodzie, odbudowa skalniaków, ścieżek dydaktycznych i tablic informacyjnych, a także asysta przy generalnym otwarciu. Obecnie ogród jest udostępniony dla zwiedzających, a opiekę nad nim sprawuje Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich jako jednostka należąca do Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Ciekawym projektem, w który również mnie zaangażowano, była rewitalizacja zamkniętego przez wiele lat Górskiego Ogrodu Botanicznego w Zakopanem. Obecnie to miejsce jest udostępnione dla zwiedzających, a opiekę nad nim sprawuje Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich IOP PAN.

Bartosz Majcher uwielbia pracować w terenie, wchodzić w interakcje z przyrodą, dzięki czemu poznaje ekosystemy. Jak dotąd zwiedził większość krajów półkuli północnej, będąc zawsze na tropie miejsc o szczególnej wartości przyrodniczej. W ubiegłym roku, w ramach terenowego kursu ekologii tropikalnej UJ, prowadził badania wpływu antropopresji na różnorodność organizmów glebowych w Ameryce Środkowej, których wyniki doceniono na tegorocznej edycji European Conference of Tropical Ecology. Jak przyznaje, głównym powodem, dla którego zaczął studiować biologię, była chęć poznania różnorodności ekosystemów świata. Aktualnie, ze względu na największe zróżnicowanie i bogactwo, ceni sobie strefę tropikalną, w której też planuje prowadzić badania.

- Jeżeli miałbym podsumować swoje zainteresowania niezwiązane z naukami przyrodniczymi, powiedziałbym, że interesuję się codziennością. Staram się zrozumieć świat, który każdy przeżywa, wyciągać wnioski z codziennych zdarzeń, co najwyżej próbując przetwarzać bodźce w nieco bardziej naukowy sposób. Dla mnie dużo ważniejsze jest zrozumienie rzeczy, które kształtują życie większości świata, niż skupianie się na szczegółowych zagadnieniach np. historii czy filozofii. Myślę, że mogę znaleźć wiele analogii w mojej fascynacji życiem w sensie biologicznym i codziennym. Inspiruje mnie naukowe podejście w biologii. To, że staramy się jak najlepiej zrozumieć i opisać świat, będąc świadomi, że większość doniesień bazuje na rachunku prawdopodobieństwa, a wszystkie teorie są nieustannie kwestionowane i weryfikowane. Staram się pamiętać o tym na co dzień.

Bartosz Majcher obecnie przebywa na wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ Praktyki. W greckim ośrodku naukowym Archipelagos Institute of Marine Conservation prowadzi autorskie badania dotyczące wpływu różnych typów zanieczyszczeń na występowanie i zdrowie zagrożonych ekosystemów Morza Egejskiego.

- Codziennie rano kajakuję na miejsce badań, gdzie nurkuję po próbki. Popołudniami analizuję fotografie, porządkuję dane, a wieczorami przeglądam atlasy morskich organizmów i czytam artykuły o Posidonia oceanica, gatunku trawy morskiej - mówi.

Bezpośrednio z Grecji uda się na międzynarodowy kurs z zakresu biologii i ochrony tropików do Ugandy. Jego organizatorem jest Tropical Biology Association, której członkiem jest UJ.

- Jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego byłem w uprzywilejowanej sytuacji podczas rekrutacji, ponieważ mój wniosek był rozpatrywany w pierwszej kolejności. Dodatkowo zdołałem uzyskać grant badawczy z British Ecological Society. Ten wyjazd będzie dla mnie naprawdę olbrzymim doświadczeniem - kończy z entuzjazmem.

Polecamy również
Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Badaczka z UJ nagrodzona w prestiżowym konkursie Royal Society of Edinburgh

Badaczka z UJ nagrodzona w prestiżowym konkursie Royal Society of Edinburgh

Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w UJ

Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron