Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Celem programu prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki jest finansowe wsparcie studentów i naukowców z Ukrainy, którzy chronili lub schronią się w Polsce przed wojną, poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, pisania pracy magisterskiej, rozprawy doktorskiej lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Program finansowany jest z funduszy norweskich i EOG. Przeznaczono na ten cel 1,2 mln zł. Stypendia, których kwota wynosi od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł będą przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy i będzie można je realizować częściowo zdalnie - stypendyści mogą do połowy czasu, na który jest przyznawane stypendium, przebywać w Ukrainie.

Termin składania wniosków: nabór w specjalnym programie stypendialnym rozpoczyna się 26 lipca 2022 r. i trwa do 26 sierpnia 2022 r., z możliwością przedłużenia.

Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne instytucje naukowe. Jednostka składająca wniosek o grant musi wskazać opiekunkę lub opiekuna naukowego, wspierającego stypendystę. Do wniosku należy także dołączyć plan integracji studenta lub młodego naukowca z polskim środowiskiem badawczym oraz informacje o korzyściach, jakie może odnieść ukraińskie środowisko akademickie z wiedzy i doświadczeń, które laureat tego programu zdobędzie w Polsce.

Student/naukowiec przystępujący do programu musi spełniać następujące wymagania:

  • nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

  • był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
  • był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Szczegółowe informacje i warunki konkursu znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl.

Рекомендовано
FNP organizuje trzeci konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe
FNP organizuje trzeci konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe
Dodatkowe środki na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy
Dodatkowe środki na zatrudnienie pracowników B+R z Ukrainy

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту