Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Konferencja Prorektorów ds. Nauki Uniwersytetów Medycznych

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum był gospodarzem konferencji Prorektorów ds. Nauki Uniwersytetów Medycznych, która odbyła się 14 kwietnia 2015 roku w Collegium Maius UJ. Obrady otworzyli prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych oraz prof. Maciej Małecki, pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum.

W trakcie konferencji dyskutowano na temat ustawy o doświadczeniach na zwierzętach laboratoryjnych w kontekście nowych uregulowań prawnych i ich konsekwencji dla prowadzenia eksperymentów naukowych w Polsce oraz omawiano problemy związane z realizacją niekomercyjnych badań klinicznych i bieżący stan prac nad zmianą przepisów je regulujących. Poruszono też zmiany w regulacjach dotyczących ostatnich konkursów Narodowego Centrum Nauki, a także założenia zmian w zasadach oceny jednostek naukowych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Dyskutowano również na temat bieżącej praktyki w odniesieniu do kryteriów występowania o tytuły i stopnie naukowe w uczelniach medycznych.

Data publikacji: 15.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту