Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Jubileusz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Minęło 15 od powołania uchwałą Senatu UJ Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Z tej okazji 28 kwietnia br. w auli Collegium Novum, z udziałem władz rektorskich, dziekańskich, obecnych i emerytowanych pracowników, studentów oraz doktorantów, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady WSMiP.

Gratulacje z okazji rozpoczynającego się jubileuszu 15-lecia wydziału całej jego społeczności złożył prof. Wojciech Nowak, rektor UJ.

- Posiadają państwo na wydziale ogromny atutu w postaci samodzielnych badaczy w tak wielu dyscyplinach, jak nauki o polityce, historia, prawo, socjologia, filozofia, nauki o bezpieczeństwie, językoznawstwo, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Wydział za trzy lata osiągnie wiek dojrzały. Jestem przekonany, że wówczas w myśl nowej kategoryzacji otrzyma ocenę A albo A+ - powiedział prof. Wojciech Nowak.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych został utworzony decyzją Senatu UJ w grudniu 2000 roku, a pełną samodzielną działalność rozpoczął w następnym roku akademickim, czyli od 1 października 2001 roku. W skład struktury wydziału weszły Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, będący dotąd jednostką Wydziału Prawa i Administracji, oraz Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych, powstały z dotychczasowego Instytutu Polonijnego, będącego jednostką pozawydziałową. Nową jednostką był natomiast Instytut Studiów Regionalnych, pomyślany jako instytut grupujący badaczy zajmujących się poszczególnymi częściami świata: Ameryką Północną i Europą, Ameryką Łacińską i Rosją, Bliskim i Dalekim Wschodem. W ramach wydziału działała też do 2005 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Data publikacji: 30.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту