Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł dr Jerzy Bogdan Sobczak

Uniwersytet Jagielloński z głębokim żalem zawiadamia, że 28 maja 2010 roku po krótkiej, ciężkiej chorobie zmarł dr Jerzy Bogdan Sobczak — emerytowany starszy wykładowca, długoletni pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odszedł wychowawca kilku pokoleń polskich socjologów, człowiek ceniony i szanowany w socjologicznym środowisku naukowym. Urodził się 15 lutego 1942 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Wychowanek UJ, absolwent studiów socjologicznych, bezpośrednio po studiach pracował w Pracowni Socjologicznej przy krakowskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk, stale współpracując najpierw z Katedrą Etnografii Ogólnej i Socjologii i Instytutem Socjologii. W 1973 roku został pracownikiem Instytutu Socjologii w eksperymentalnej placówce, jakim był Zakład Socjologii Pracy Instytutu Socjologii UJ i ówczesnej Huty im. Lenina. To w Instytucie Socjologii przez lata wykładał i prowadził konwersatoria z metodologii badań socjologicznych, socjologii pracy, socjologii przemysłu, socjologii gospodarki i socjologii organizacji. Problematyka wykładów i konwersatoriów oddaje znakomicie zakres jego zainteresowań naukowych. Odszedł interesujący badacz, organizator i przyjazny studentom nauczyciel. Zapamiętamy Go jako uczonego, nauczyciela, przyjaciela i kolegę. Społeczność akademicka UJ traci w Nim cenionego w kraju badacza, wykładowcę oddanego swojemu posłannictwu. Z Jego odejściem także środowisko socjologiczne poniosło wielką stratę. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 2 czerwca 2010 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Powstańców Śląskich 48 w Olkuszu.

Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan i Rada Wydziału Filozoficznego
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Socjologii
oraz cała Wspólnota Akademicka

Data opublikowania: 01.06.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron