Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

10 lat CITTRU - zmieniamy DNA Uniwersytetu

"Czego można dokonać na uniwersytecie w ciągu dziesięciu lat?" – pyta prof. Karol Musioł, były rektor UJ, we wstępie do publikacji wydanej z okazji jubileuszu CITTRU. Naukowiec w tym czasie może ukończyć studia, zrobić doktorat, przygotować habilitację. A co może zrobić taka jednostka jak CITTRU? - Może zdobyć doświadczenia, rozwiązać wiele trudnych problemów, uzyskać status eksperta – odpowiada prof. Musioł. Może – patrząc wprzód, poza horyzont – mieć równocześnie poczucie, że przebyta droga oznaczona jest ważnymi kamieniami milowymi, istotnymi dla uczelni i polskiej nauki.

10 lat CITTRU - zmieniamy DNA Uniwersytetu

"CITTRU zmieniło DNA najstarszej polskiej uczelni. Wzbogaciła kod genetyczny UJ o chromosom innowacyjności". Dowody? Wprowadzenie jednolitych regulacji komercjalizacyjnych, będących nie tylko ułatwieniem w procesie ochrony i obrotu własnością intelektualną, ale i stanowiących wzór dla innych uczelni. Poszerzająca się oferta technologiczna, liczne zgłoszenia patentowe i patenty pozyskane przez naukowców z UJ za pośrednictwem CITTRU. Wreszcie prestiżowe wyróżnienia dla UJ związane z innowacyjnością.

Rozwój Uniwersytetu to także pozyskane przez CITTRU fundusze na inwestycje, aparaturę naukową, dydaktykę i wiele innych projektów wspierających naukowców. To też cała gama działań promujących uniwersyteckie badania, popularyzujących wiedzę i usprawniających komunikację naukową. O tych aspektach, a także o historii CITTRU i jego miejscu na arenie związanej z innowacjami traktuje jubileuszowa publikacja.

10 lat CITTRU - plan obchodów

O wspomnianych zagadnieniach będzie mowa także w trakcie całego 2013 roku. Będziemy o nich pisać na stronie CITTRU w serii comiesięcznych tekstów i wywiadów, będziemy mówić podczas spotkań i prezentacji. A patrząc w przyszłość będzie można je dostrzec też w nowym logo CITTRU, które wyłoni się z prac zgłoszonych na konkurs. Bo celebrując minione dziesięć lat przygotowujemy się równocześnie na następne dziesięciolecie.

Więcej na temat wydarzeń w ramach jubileuszu TUTAJ

Data opublikowania: 03.01.2013
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron