Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powstaje „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej"

8 czerwca 2010 roku w Collegium Novum UJ rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. Janusz Żmija podpisali Porozumienie o utworzeniu jednostki międzyuczelnianej pn. „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej". W ten sposób rozpoczęła się realizacja projektu otwarcia w Krakowie studiów weterynaryjnych w ramach współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Inicjatywa ta związana jest z koniecznością podejmowania działań interdyscyplinarnych oraz komplementarnych, zgodnie ze współczesnymi wymaganiami kształcenia i rozwoju naukowego na potrzeby podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów oraz w ramach kształcenia ustawicznego.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej będzie afiliowane przy Uniwersytecie Rolniczym, w którego budynkach znajdzie się jego siedziba. Podstawowym zadaniem Centrum jest organizacja współpracy między obu uczelniami poprzez zespolenie grup naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz koordynacja ich interdyscyplinarnej działalności badawczej, usługowej, szkoleniowej i promocyjnej z zakresu nauk weterynaryjnych, medycznych, biologicznych, biotechnologicznych i zootechnicznych. Jednostka ta będzie realizować następujące cele:

  • kształcenie studentów w dziedzinie przedmiotowych nauk,
  • uczestniczenie w opracowywaniu programów kształcenia studentów i podnoszenia kwalifikacji kadr w dziedzinie przedmiotowych nauk,
  • wykonywanie usług weterynaryjnych,
  • rozwiązywanie zagadnień interdyscyplinarnych w dziedzinie przedmiotowych nauk,
  • wspólne prowadzenie badań naukowych, wdrażania nowych technik i technologii,
  • podejmowanie współpracy z innymi ośrodkami weterynaryjnymi w kraju i za granicą w dziedzinie przedmiotowych nauk,
  • uczestniczenie w przedsięwzięciach, których celem jest wspólne podejmowanie działań obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe,
  • prowadzenie działalności innowacyjnej z wykorzystaniem wyników badań naukowych.
Data opublikowania: 11.06.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron