Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody za działanie na rzecz społeczności studentów UJ

Nagrody za działanie na rzecz społeczności studentów UJ

Prof. Piotr Laidler, prof. Renata Madyda-Legutko, dr hab. Daniel Wilczak, dr Piotr Trzepacz, Anna Stadnicka, Krystyna Cabała-Kotlarz, Iwona Gajda i Stanisław Regiec zostali laureatami 5. edycji plebiscytu "Laudacje studenckie". Statuetki wręczono 22 maja podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Idea wręczania nagród "Laudacji studenckich" zrodziła się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwia studentom realizację ich projektów oraz przyczynia się do inicjowania i upowszechniania prostudenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej. Nazwa wydarzenia i nagrody Samorządu Studentów UJ nawiązuje do praktyki wygłaszania laudacji, czyli mowy pochwalnej wygłaszanej w środowisku akademickim na cześć osób, którym przyznano tytuł profesora, doktora honoris causa czy inne prestiżowe wyróżnienie. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: przyjaciel studenta, pomocna dłoń, za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej UJ oraz nagroda honorowa. Kandydatów w dwóch pierwszych kategoriach mogą zgłaszać wydziałowe rady studentów, koła naukowe i grupa licząca 10 studentów, a głosować na swoich faworytów można na stronie USOSweb. Pozostałych laureatów wybiera kapituła konkursu, w skład której wchodzą studenci będący członkami Senatu UJ.

- Pracownicy naukowi mają okazję być nagradzani przede wszystkim przez gremia złożone z równoważnych im dostojnych w świecie nauki osób. Dzisiejsze nagrody przyznawane są przez studentów, dla których uniwersytet istnieje. Wszyscy staramy się, by ta najliczniejsza grupa społeczności akademickiej, jaką są studenci, spędziła tych kilka lat w możliwie przyjemnej atmosferze mimo rozlicznych stresów - powiedział podczas gali prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn.

I dodał: - Chciałbym żebyśmy tę radosną uroczystość w swoich myślach zadedykowali zmarłemu dzisiaj Zbigniewowi Wodeckiemu. Straciliśmy wspaniałą osobę, wielki talent, człowieka o olbrzymim poczuciu humoru.

Jako pierwszy nagrodę w kategorii pomocna dłoń odebrał Stanisław Regiec, koordynator ds. pomocy materialnej na Wydziale Prawa i Administracji. Nagroda wręczana jest nauczycielowi nieakademickiemu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej codziennej pracy wykazuje postawę prostudencką. Jest wyrazem wdzięczności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania administracji uczelni.

Nagrodą przyjaciel studenta uhonorowano dr. Piotra Trzepacza z Wydziału Geografii i Geologii. Statuetka w tej kategorii przyznawana jest nauczycielowi akademickiemu UJ, który w swojej pracy dydaktycznej charakteryzuje się wyjątkową troską o dobro studentów. Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie kształcenia, ale także w podejmowanej przez nich dodatkowej aktywności.

Prof. Piotr Laidler, były prorektor ds. CM, prof. Renata Madyda-Legutko z Wydziału Historycznego, dr hab. Daniel Wilczak z Wydziału Matematyki i Informatyki, Krystyna Cabała-Kotlarz, zastępca kwestora ds. rachunkowości i Iwona Gajda, kierownik Działu Usług Informatycznych to z kolei laureaci w kategorii za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej UJ. Nagroda jest przyznawana osobom, które w swojej działalności na rzecz studentów przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia na uczelni, budują wśród pracowników i studentów kulturę jakości kształcenia oraz promują postawy prostudenckie.

W tym roku wręczono także nagrodę honorową. Kategoria ta została stworzona z myślą o osobie, która poprzez całokształt współpracy ze studentami i opieki nad nimi w sposób szczególny zasłużyła się dla całej społeczności studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kapituła konkursu nagrodziła Annę Stadnicką z biura Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, która jako główny administrator odpowiada za szereg spraw związanych bezpośrednio z sprawami studenckimi. Laureatka, bez względu na stopień skomplikowania sprawy, zawsze z oddaniem i pełnym zaangażowaniem stara się wyjaśnić wszelkie meandry dydaktyki i jasno przedstawić działania konieczne do skutecznego rozwiązania problemu.

Ogłoszeniu i wręczeniu nagród towarzyszył bogaty program artystyczny w wykonaniu Justyny Panfilewicz i duetu akrobatycznego Delfina i Bartek.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron