Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ będzie rozwijać współpracę z Uniwersytetem w Nowym Sadzie

UJ będzie rozwijać współpracę z Uniwersytetem w Nowym Sadzie

W dniach 6-8 lipca prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn przebywał w Uniwersytecie w Nowym Sadzie na zaproszenie rektora tej uczelni prof. Dušana Nikolića. Wizyta była konsekwencją podpisanego 2 miesiące temu porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy instytucjami i miała na celu określenie konkretnych obszarów badawczych oraz dydaktycznych, w ramach których uniwersytety mogłyby współdziałać.

- Rektorzy wielokrotnie podkreślali potrzebę rozwoju wspólnych inicjatyw badawczych. Nie tylko w obszarze wybranych dziedzin nauk ścisłych, ale również w sferze nauk społecznych, które w dobie bardzo intensywnego postępu nauki i technologii odgrywają ogromną rolę w zakresie zrozumienia zachodzących w świecie procesów, jak i wiążących się z nimi problemami rozwojowymi świata. W dyskusjach na szczeblu władz uczelni udział wzięli również prorektorzy, a także wybitni profesorowie i kierownicy jednostek administracji - wyjaśnia Dorota Maciejowska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ, która również uczestniczyła w rozmowach.

Najbardziej praktyczną częścią pobytu w Serbii były robocze spotkania z dziekanami i pracownikami naukowymi kilku wydziałów. Delegacja z UJ odbyła rozmowy z władzami Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Medycyny, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Prawa oraz zamiejscowego Wydziału Edukacji w Somborze. Ponadto gospodarze umożliwili prof. Stanisławowi Kistrynowi i Dorocie Maciejowskiej wizytę w start-upie Schneider Electric DMS NS, Regionalnym Sekretariacie ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Serbskim Centrum Literatury, Kultury i Sztuki oraz Serbskiej Akademii Nauki i Sztuki.

- Tak kompleksowe spojrzenie na pola możliwości rozwoju naukowego pomiędzy uczelnianymi oraz instytucjami regionalnymi, kulturowymi oraz biznesowymi może przynieść obustronne korzyści partnerom współpracy i zostać wdrożone w konkretne projekty naukowe. Władze Uniwersytetu w Nowym Sadzie okazały nam niebywałą gościnność, a Ivana Vujkov, kierownik tamtejszego Działu Współpracy Międzynarodowej, przygotowała profesjonalny i intensywny program - dodaje Dorota Maciejowska.

Uniwersytet w Nowym Sadzie powstał w 1960 roku. Na 14 wydziałach kształci ponad 50 tys. studentów. Jest drugą pod względem wielkości i pozycji w krajowych rankingach uczelnią w Serbii.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Ambasador Afganistanu z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński nawiązał współpracę z uczelnią z Ekwadoru
Uniwersytet Jagielloński gościł Ambasadora Bangladeszu
Burmistrz Jassów z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj