Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja naukowa w ramach 12. edycji Dni Jana Pawła II

Sesja naukowa w ramach 12. edycji Dni Jana Pawła II

Po raz dwunasty w Krakowie odbywa się wydarzenie, którego celem jest upamiętnienie postaci papieża Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa wśród społeczności akademickiej Krakowa. Głównym punktem zaplanowanego na trzy dni programu jest sesja naukowa pt. "Prawa człowieka i prawa narodów". Jej tytuł jest tożsamy z hasłem przewodnim tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II.

Spotkanie, w którego otwarciu, obok władz rektorskich UJ, udział wzięli m. in. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz kardynał Stanisław Dziwisz odbywa się w auli Collegium Novum UJ. Obecny był także wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który odczytał wystosowany do uczestników spotkania list premier Beaty Szydło.

- Zastanawiając się po raz kolejny nad myślą Jana Pawła II - naszego studenta i absolwenta, wspominam rok 1995. Kilka lat po transformacji, po upadku Muru Berlińskiego i wyjściu armii radzieckiej z Polski, w zmienionej Europie wydawało nam się, że droga ku przyszłości jest jasna i prosta. Pamiętam wystąpienie papieża Polaka wygłoszone podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nosiło tytuł "Od praw człowieka do praw narodów" - mówił otwierając sesję rektor UJ prof. Wojciech Nowak. - Papież, przytaczając przyjętą w 1948 r. Powszechną Deklarację Praw Człowieka, zalecał wtedy pochylenie się nad pilnymi problemami świata, w którym niektórzy sprzeciwiają się powszechności ludzkich praw, m.in. sprawiedliwości i wolności. Nikt z nas w tym czasie, gdy demokracja święciła sukcesy w Europie, nie miał żadnych obaw co do przyszłości, nie wiedzieliśmy, że w XXI wieku będziemy znowu dyskutować o prawach jednostki, o upadku człowieczeństwa - kontynuował rektor.

Abp Marek Jędraszewski przypomniał z kolei opublikowaną przez Jana Pawła II w 1991 r. encyklikę "Centesimus annus", w której odniósł się do przemian zachodzących wówczas w Europie i świecie. Papież zwrócił w  niej uwagę, że demokracja, jeżeli traci odniesienie do wartości, łatwo może zamienić się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. - Kryło się za tym przesłanie, nie do końca przez wszystkich zrozumiałe, że demokracja nie jest tylko sposobem sprawowania władzy, zbiorem reguł i procedur, ale także systemem wartości. Jeśli ich nie ma zaczyna się dekadencja i wybuchają konflikty - mówił metropolita krakowski. Wskazał także na konieczność obrony wartości: - Prawa człowieka i prawa narodów to nie mogą być tylko pięknie brzmiące hasła. To są wartości, które każdego dnia domagają się od nas świadectwa, bez którego pozostaną tylko pustą literą.

Pierwszy wykład podczas sesji prowadzonej przez rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Wojciecha Zyzaka zatytułowany "Personalistyczny charakter praw człowieka i komunijna wizja praw narodów w nauczaniu św. Jana Pawła II" wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Kilkuset obcokrajowców weźmie udział w wakacyjnej nauce języka polskiego na UJ
Tad Taube doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
85. urodziny prof. Władysława Stróżewskiego
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok akademicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj