Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Joanna Szewczyk laureatką programu Monografie

Dr Joanna Szewczyk laureatką programu Monografie

Książka "Historiografia i mitologia kobiecości w powieściopisarstwie Teodora Parnickiego" autorstwa dr Joanny Szewczyk z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego została opublikowana w serii wydawniczej Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Cykl składa się z oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zainicjowała powstanie serii Monografie w 1994 roku. Autorzy wydawanych w niej książek to zarówno ważne, uznane postacie polskiej humanistyki, jak też młodzi, zajmujący się oryginalną tematyką badacze. Nagradzane prace muszą charakteryzować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, integralnością tematyki i formy oraz interesującym ujęciem tematu, a także dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. Dotychczas w serii ukazało się ponad 200 tytułów.

Do grona zwycięzców konkursu dołączyła dr Joanna Szewczyk z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. FNP zapewni laureatce pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie oraz honorarium. Książkę można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które jest wydawcą i głównym dystrybutorem tytułów z cyklu.

Nagrodzona książka stanowi próbę odczytania alternatywnych historii kobiet w pięciu najwybitniejszych powieściach Teodora Parnickiego. Zawarte w niej interpretacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie literaturoznawstwa, teorii historiografii, szczególnie zaś antropologii kultury i feministycznej krytyki literackiej. Studium ma na celu odsłonięcie innego wymiaru powieściopisarstwa Teodora Parnickiego, ukazanie genderowej wrażliwości autora Nowej Baśni, niejednokrotnie antycypującego w swej twórczości przemiany zachodzące w ponowoczesnej teorii historiografii.

Dr Joanna Szewczyk jest absolwentką komparatystyki na UJ. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy Historiografia i mitologia kobiecości w powieściopisarstwie Teodora Parnickiego przygotowanej pod opieką prof. Anny Łebkowskiej. Interesuje się głównie antropologią kultury, teorią gender, historią kobiet, kategorią melancholii w literaturze i kulturze oraz literaturą XX i XXI wieku. Publikowała m.in. w "Ruchu Literackim", "Wielogłosie" i "Krakowskim szlaku kobiet. Przewodniczce po Krakowie emancypantek".

Polecamy również
Tu zaplanujesz swoją przyszłość: Salon Maturzystów 2018
Ministerialne stypendia dla wybitnych młodych naukowców z UJ
Zjazd chemików w UJ
Dr Sebastian Glatt publikuje w "Nature Communications"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj