Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński otrzymał logo HR Excellence in Research

Uniwersytet Jagielloński otrzymał logo HR Excellence in Research

6 grudnia 2017 r. Uniwersytet Jagielloński otrzymał zgodę na korzystanie z logo Human Resources Excellence in Research. Jego przyznawanie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii "Human Resources Strategy for Researchers" nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców. Działania te mają przyczynić się do wzrostu liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.


Instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrożą zasady "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" do swoich wewnętrznych regulacji, zapewniających przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską. Nadawane jest im logo HR Excellence in Research.

"Europejska Karta Naukowca" ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Jej celem jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

"Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu oraz rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców.

Szczegółowe informacje w zakresie "The Human Resources Strategy for Researchers" znajdują się na stronach euraxess.com i nauka.gov.pl. Z kolei o "Europejskiej Karcie Naukowca" i "Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" można przeczytać odpowiednio tutaj i tutaj.

Pliki do pobrania:

"Strategia HR dla naukowców UJ"

"The Human Resources Strategy for Researchers at the Jagiellonian University"

OTM-R checklist

Action plan 2020-2023

Wyszukiwarka aktów prawnych

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Statut UJ

Zarządzenie nr 67 Rektora UJ z 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polecamy również
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami <span lang="la">Academia Europaea</span>
Profesorowie Stanisław Biernat i Józef Dulak członkami Academia Europaea
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"
Przełomowe wyniki badań uczonych z MCB UJ w "The EMBO Journal"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron