Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwa wieki filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dwa wieki filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

22 października w auli Collegium Novum UJ odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego, zwołane dla uczczenia dwusetnej rocznicy istnienia studiów slawistycznych w naszej uczelni. Obchody jubileuszowe rozpoczęło uroczyste odnowienie doktoratu profesora Jacka Balucha w 50. rocznicę jego uzyskania.

Jubileusz dwustulecia istnienia filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim to ważne święto wszystkich slawistów w Polsce. Jak przypomniała prowadząca spotkanie dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska, początki krakowskiej slawistyki wyznaczają prowadzone w październiku 1818 roku wykłady Samuela Bandtkiego „o bibliografii i nauce o językach słowiańskich”. To dzięki nim Uniwersytet Jagielloński stał się pierwszym ośrodkiem slawistycznym w Polsce. Odtąd studia nad narodami słowiańskimi prowadzone są w Krakowie nieprzerwanie do dziś, pomijając jedynie przestoje wymuszone okresami wojny, a współczesny Instytut Filologii Słowiańskiej jest poprzez swój profil porównawczy, zainicjowany przez Jerzego Samuela Bandtkiego, bezpośrednim kontynuatorem jego pierwszych w Polsce wykładów slawistycznych.

Reprezentujący władze rektorskie prorektor UJ prof. Jacek Popiel podkreślił, że choć badania slawistyczne i kształcenie studentów w tej dziedzinie trwa na UJ od 200 lat, to refleksja nad językami słowiańskimi na naszej uczelni ma znacznie dłuższą tradycję, sięgającą zapewne samych jej początków.

Jubileusz krakowskiej slawistyki zbiegł się z 50. rocznicą uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym UJ przez Jacka Balucha - wybitnego historyka i tłumacza literatury czeskiej, literaturoznawcy, znakomitego nauczyciela akademickiego.

Laudację podczas uroczystości odnowienia doktoratu profesora Jacka Balucha wygłosił prof. Jerzy Kapuścik. Podkreślił on, że prof. Baluch to pełnokrwisty filolog, tropiciel słowa, niepospolity erudyta i poszukiwacz subtelnych znaczeń, którego pasjami badawczymi są bohemistyka i polonistyka.

W swojej działalności naukowej, wyznaczanej zdobywaniem kolejnych stopni naukowych (doktora w 1968 roku, doktora habilitowanego w 1982 roku) i zwieńczonej w 2008 roku uzyskaniem tytułu profesora nauk humanistycznych, prof. Baluch inspirował się przede wszystkim tradycją czeskiego strukturalizmu, którego koncepcje kontynuował oraz popularyzował, m.in. dzięki przekładom i komentarzom, w polskim środowisku badawczym.

Profesor Jacek Baluch odegrał niezwykle istotną rolę jako popularyzator czeskiej literatury w Polsce. Był redaktorem tomów wydanych w serii Biblioteki Narodowej: „Wybór poezji Františka Halasa” (1975), „Czescy symboliści, dekadenci i anarchiści przełomu XIX i XX wieku” (1983), „Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej” Jaroslava Haška (2017), przygotował antologię staroczeskiej poezji miłosnej „Drzewo się liściem odziewa” (1981). Tłumaczył teksty klasyków czeskiej prozy i poezji XX wieku, jego komentarzami, wstępami lub posłowiami opatrzone były liczne polskie wydania dzieł literatury czeskiej (m.in. Karela Poláčka, Bohumila Hrabala, Vladislava Vančury, Karela Čapka, Vítězslava Nezvala).

Na Uniwersytecie Jagiellońskim prof Jacek Baluch od roku 2001 był kierownikiem Katedry Filologii Czeskiej i Łużyckiej, a w latach 2002-2008 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej. Aktywnie działał także na Uniwersytecie Opolskim, gdzie w latach 2005-2008 kierował Katedrą Slawistyki. Ma wielkie zasługi w tworzeniu i doskonaleniu profilu wyższych studiów slawistycznych oraz kształceniu kadry uniwersyteckiej. 

Profesor Baluch aktywnie działał w opozycji demokratycznej. W latach 80. XX w. był członkiem NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku pełnił funkcję ambasadora Polski w Pradze w latach 1990-1995.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Karola Estreichera młodszego

Upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Karola Estreichera młodszego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron