Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Prawne aspekty podróży i turystyki" - księga upamiętniająca prof. Janusza Sondla

"Prawne aspekty podróży i turystyki" - księga upamiętniająca prof. Janusza Sondla

11 stycznia na specjalnym spotkaniu w auli Collegium Maius zebrali się przedstawiciele władz UJ - rektor prof. Wojciech Nowak, prorektorzy prof. Dorota Malec i prof. Armen Edigarian, przybyli z wielu ośrodków naukowych romaniści oraz naukowcy zajmujący się turystyką, przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej , a przede wszystkim rodzina zmarłego w 2017 roku prof. Janusza Sondla.

Na ręce wdowy - Elżbiety Sondel, przekazana została księga pt. "Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla". Wydawnictwo, które przygotowane zostało dla uczczenia 80. urodzin wybitnego znawcy prawa rzymskiego i prawa turystycznego, miało być ofiarowane jubilatowi, plany te niestety przekreśliła śmierć Profesora.

Prof. Dorota Malec przypomniała, że miejsce obecnego spotkania było świadkiem wielu uroczystości z udziałem prof. Janusza Sondla. To właśnie w auli Collegium Maius UJ w listopadzie 2012 roku odbyła się promocja książki prof. Janusza Sondla "Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego",  a  w marcu 2015 roku – uroczyste odnowienie po 50 latach doktoratu Profesora.

- Podkreślając specyfikę jakiegoś miejsca, często używamy sformułowania "genius loci". W tym wypadku lepiej jest użyć zwrotu "genius personae", bo to właśnie dzięki wyjątkowej osobowości prof. Janusza Sondla spotkała się w tym miejscu sztafeta pokoleń - uczniowie, współpracownicy i rodzina Profesora - mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Podkreślał on także silne związki prof. Sondla z UJ, który pełnił funkcję  prorektora UJ w latach 1990-1993, prodziekana Wydziału Prawa i Administracji (1981-1987), kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego (1984-1987) oraz Katedry Prawa Rzymskiego (2003–2007).

Jak zaznaczyła prof. Dorota Malec książka "Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność" pokazuje inne oblicze prof. Sondla, który, choć przede wszystkim był specjalistą od prawa rzymskiego, to rozwinął także odrębną działalność naukową w zakresie prawa turystycznego, przyczyniając się do rozwoju i pogłębienia badań w tej dyscyplinie. Ponad 50 artykułów, które zostały zawarte w książce napisanych zostało przez badaczy z różnych ośrodków naukowych. Prace obejmują zróżnicowane podejście do prawa, a ich autorzy oddają hołd prof. Sondlowi poprzez odnalezienie w swoich badaniach wielu śladów myśli i koncepcji Profesora, odkrywając dzięki nim wiele interesujących faktów i źródeł dotyczących pielgrzymek, wypraw kupieckich i ekspedycji podróżniczych.

Prof. Malec podkreśliła także, że książka jest rezultatem ciężkiej pracy red. Piotra Cybuli, któremu się należą wielkie podziękowania.

Jak napisał we wstępie do książki dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński (prowadził on także spotkanie w auli Collegium Maius): prof. Janusz Sondel był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej romanistyki XX wieku, autorem przekładów źródeł, prac leksykograficznych i studiów z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z którym był związany nieprzerwanie od 1953 r.). Jego pasją była także turystyka. Czynne jej uprawianie łączył z badaniami naukowymi nad prawem turystycznym. Teksty zebrane w książce odnoszą się do szeroko rozumianej turystyki. Czytelnik znajdzie więc tu m. in. studia dotyczące turystyki w antycznej Grecji i Rzymie – jak na przykład o zakazach przemieszczania się po Imperium Rzymskim, o prawnych regulacjach transportu morskiego, o odpowiedzialności armatorów i oberżystów, o ówczesnych znakach drogowych, jakimi były kamienie milowe. Turystyce w późniejszych czasach poświęcone są między innymi teksty o prawnych uregulowaniach dotyczących podróżujących w okresie średniowiecza pielgrzymów czy też o podróżach kupców, jak również teksty na temat powstawania – znacznie już później – pierwszych towarzystw turystycznych i ich działalności. W księdze znajdują się wreszcie artykuły odnoszące się do różnych zagadnień współczesnego prawa turystycznego, które przez autorów analizowane są od strony praw człowieka, prawa konstytucyjnego, europejskiego, karnego oraz cywilnego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron