Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nie żyje były prorektor UJ profesor Stanisław Konturek

Nie żyje były prorektor UJ profesor Stanisław Konturek

W czwartek 8 sierpnia zmarł Stanisław Konturek - wybitny fizjolog, gastroenterolog, profesor Katedry Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, były prorektor UJ i pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM po jego powrocie w struktury najstarszej polskiej uczelni. W październiku skończyłby 88 lat.

 

Prof. Stanisław Konturek urodził się 8 października 1931 roku w Zakliczynie. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, wieloletni kierownik Katedry Fizjologii UJ CM, wychowawca i nauczyciel licznych pokoleń lekarzy, doktor honoris causa 4 polskich uczelni medycznych: w Warszawie, Białymstoku, Łodzi i we Wrocławiu. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmowały badania nad fizjologią i patologią układu pokarmowego zwłaszcza zapalenia żołądka i choroby wrzodowej oraz zakażenia Helicobacter pylori.

Zmarły pełnił liczne funkcje w uczelni - w latach 1989-1993 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą krakowskiej Akademii Medycznej, a także pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego (1993-1996) po jego powrocie w struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora UJ ds. Collegium Medium i równocześnie został wybrany przez rektorów polskich uczelni medycznych na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce.

Doświadczenia naukowe i organizacyjne zdobyte podczas wielokrotnych pobytów naukowych w USA, Anglii oraz w Niemczech przenosił na grunt polski, kierując Katedrą Fizjologii UJ CM i stwarzając możliwości rozwoju kadrze naukowo-dydaktycznej. Jako jeden ze współtwórców pierwszej w Polsce anglojęzycznej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM opracował programy i tok nauczania medycyny w systemach zarówno 4-letnim (dla studentów z USA i Kanady), jak i 6-letnim (głównie z krajów skandynawskich).

Prof. Stanisław Konturek był autorem niemal 1000 prac naukowych, oryginalnych i przeglądowych w czasopismach o międzynarodowej renomie i wysokich współczynnikach oddziaływania, wraz z zespołem opublikował podręczniki fizjologii, z których korzystają studenci wydziałów lekarskich i biomedycznych zarówno w krakowskiej, jak i w winnych polskich uczelniach medycznych.

Był członkiem licznych towarzystw naukowych, był współzałożycielem i zastępcą przewodniczącego Europejskiego Klubu Żołądkowego (Gastro Club). Brał udział w pracach komitetów redakcyjnych najbardziej liczących się fizjologicznych i gastroenterologicznych czasopism naukowych. W uznaniu zasług otrzymał liczne wyróżnienia akademickie i naukowe, w tym m.in. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Laur Jagielloński, Nagrodę im. Jurzykowskiego, Nagrody Miasta Krakowa oraz nagrody indywidualne i zespołowe przyznane przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademię Nauk. W listopadzie ub. roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia na polu oświaty i nauki.

Polecamy również
UJ z finansowaniem w ramach programu Inkubator Innowacyjności
Studenci UJ zdominowali tegoroczne Diamentowe Granty
Sukces studentów UJ w konkursie IMC 2020
Przełomowe odkrycie astronomów z UJ w The Astrophysical Journal

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj