Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Galas: Zadbajmy o historyczną tradycję Okrąglaka i pl. Nowego

Prof. Galas: Zadbajmy o historyczną tradycję Okrąglaka i pl. Nowego

Od kilku miesięcy w lokalnej prasie toczy się dyskusja nad przyszłością placu Nowego i budynku Okrąglaka na krakowskim Kazimierzu. Głos w sprawie zabrał dyrektor Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Michał Galas, prof. UJ, którego zdaniem należy zachować żydowskie dziedzictwo i pamięć o społeczności żydowskiej zamieszkującej ten obszar od wieków.


Plac Nowy, zwany potocznie Żydowskim, zarówno przed wojną, jak i obecnie pełni funkcję handlową. W 1900 roku na jego środku oddano do użytku halę targową na planie dwunastoboku. Budynek, obecnie nazywany Okrąglakiem, w 1927 roku wydzierżawiła Gmina Żydowska. Obiekt został przebudowany - w wewnętrznej hali urządzono rytualną rzeźnię drobiu a w okalającym ją pierścieniu sklepiki. Po II wojnie światowej ponownie pełnił funkcje wyłącznie handlowe. Dziś działają w nim przede wszystkim punkty gastronomiczne.

Obecnie trwa dyskusja nad przyszłością zarówno placu, jak i samego Okrąglaka. Spór dotyczy przede wszystkim miejsca, w którym przed wojną znajdowała się rzeźnia. Od niedawna przestrzenią tą zarządza jedna z fundacji, która zorganizowała tu m.in. Dzień Żołnierzy Wyklętych. Informacja ta zbulwersowała dr. hab. Bogusława Krasnowolskiego, prof. UPJPII - absolwenta UJ, który od lat zajmuje się problematyką historyczną Kazimierza, autora studium historycznego z wytycznymi konserwatorskimi dla tej części Krakowa. Profesor zwrócił się z prośbą o zaniechanie podobnych działań w przyszłości i wyraźne akcentowanie historycznej wartości tego miejsca.

Stanowisko to popiera dyrektor Instytutu Judaistyki UJ, według którego komercjalizacja Kazimierza, szczególnie terenu dawnego Miasta Żydowskiego, prowadzi do utraty coraz większej liczby autentycznych zabytków materialnych lub zatracenia przez nie historycznego charakteru. Tym samym gubi się przekaz, jaki niesie ze sobą historia Żydów krakowskich oraz tradycja koegzystencji.

Zdaniem dr. hab. Michała Galasa, prof. UJ w trosce o pamięć o bogatej historii i kulturze żydowskiej części Kazimierza, w miejscu takim jak Okrąglak powinny znajdować się instytucje działające na rzecz popularyzacji historii Żydów krakowskich i budowania relacji polsko-żydowskich w mieście.

- Skoro Biblioteka Kraków nie będzie mieć swojej siedziby na Kazimierzu, to może warto się zastanowić, czy nie można w Okrąglaku umieścić Centrum Historii Żydów Krakowskich, do którego dostęp miałby każdy krakowianin oraz turysta chcący poznać zapomniane karty historii żydowskiego Kazimierza i losów jego mieszkańców. Taka instytucja mogłaby powstać jako filia Biblioteki Kraków we współpracy z Instytutem Judaistyki UJ i działającym przy nim Ośrodkiem Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ - przekonuje prof. Galas.

I dodaje: Szkoda zaprzepaścić kolejną okazję do uratowania historycznego charakteru budynku Okrąglaka i przestrzeni placu Nowego, a przy tym można zaproponować mieszkańcom miasta wyjątkową możliwość poznania historii Krakowa. Miejsca takie jak Okrąglak powinny mieć jasną informację o swojej dawnej funkcji i znaczeniu dla dziedzictwa miasta.

Dr hab. Michał Galas, prof. UJ ukończył studia magisterskie w Instytucie Religioznawstwa UJ. Doktoryzował się na podstawie rozprawy Mesjanizm żydowski w Polsce w świetle badań Gershoma Scholema. Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego były prace z zakresu historii i kultura Żydów. Obszar jego prac badawczych obejmuje historię judaizmu w Polsce i USA, mistycyzm i mesjanizm żydowski, judaizm postępowy i reformę judaizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, homiletykę i religijną historię Żydów w Krakowie. Jest członkiem m.in. Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, European Association for Jewish Studies, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Stowarzyszenia Stypendystów Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Polecamy również
Profesorowie Bujnicki i Purchla odznaczeni przez prezydenta Litwy
W UJ CM wyszkolą przyszłych ratowników górskich. Ruszył nabór
Profesor Piotr Richter z tytułem Ambasadora Kongresów Polskich
Dr Bola: U osób niewidomych kora wzrokowa nasłuchuje dźwięków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj